Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλουαύξουσα ταξινόμηση Ημερομηνία
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Πάρου έτους 2019 Προϋπολογισμοί 5083 2019-03-12
Δωρεές στο Γηροκομείο Αγίου Παντελεήμονα Δωρεές 5083 2019-03-12
Ευχαριστήριο Ειρήνης Καπέλλα Ευχαριστήριο 5083 2019-03-12
Γνωστοποίηση Γάμου Βελούδου Ελευθερίου και Βαρθαλίτου Αντωνίας Γνωστοποίηση Γάμου 5082 2019-03-08
Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες των δικτύων της ΔΕΥΑΠ έτους 2019 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια αδρανούς υλικού οδοστρωσίας 3Α 518 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών οικισμών Δήμου Κέας 597 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Ποίσσων Δήμου Κέας 779 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς Οτζία Δήμου Κέας 782 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Κέας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-2020 776 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5082 2019-03-08
Ευχαριστήριο Σοφίας Παλαιτσάκη Ευχαριστήριο 5082 2019-03-08
Μνημόσυνο Αντώνη Αλπμανόπουλου Μνημόσυνο 5082 2019-03-08
Μνημόσυνο Νάσου Ι. Αργυρού Μνημόσυνο 5082 2019-03-08
Μνημόσυνο Μαρίνου Ανφ. Κολιόπουλου Μνημόσυνο 5082 2019-03-08
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 196/7-08-2017 (σημείο ΙΙΙ) Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 4870 Απόφαση 5082 2019-03-08
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Αντώνιο Μιχάλοβιτς Περιλήψεις 5082 2019-03-08
ΜΠΕ Μονάδα Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος, Τσιμεντοσωλήνων και Τσιμεντόλιθων 29950 Ανακοίνωση 5082 2019-03-08
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5081 2019-03-07
Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 3/2018) 19690 Προκήρυξη Θέσεων 5081 2019-03-07
Προμήθεια Εξοπλισμού Αυτοματισμού και Τηλεμετρίας για τη Διασύνδεση Τεσσάρων Αντλιοστασιών στο Σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Πάρου Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5081 2019-03-07
Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5081 2019-03-07
Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου" Δωρεές 5080 2019-03-07
Γνωστοποίηση πρότασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του έργου Διάνοιξη Δημοτικού Δρόμου Κουφονησίου 3623 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5080 2019-03-07
Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, 2ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης 4504 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5080 2019-03-07
Μνημόσυνο Φλώρας Αντ. Ρούσσου Μνημόσυνο 5079 2019-03-05
Πρόσκληση Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών Πρόσκληση 5079 2019-03-05
Μνημόσυνπο Γεωργίου Μ. Φρέρη Μνημόσυνο 5078 2019-03-04
Μνημόσυνο Καρμελίνας Βουτσίνου Μνημόσυνο 5078 2019-03-04
Αναγγελία Γάμου Καραμολέγκου Γεωργίου - Τσαμπρούνη Μαρίας Αναγγελία Γάμου 5078 2019-03-04
Αναγγελία Γάμου Δεσύπρη Στυλιανού και Πρίντεζη Μαριλίνας Αναγγελία Γάμου 5078 2019-03-04
Καθορισμός αντιτίμου χρήσης χερσαίας ζώνης Λιμένα Ανάφη 60 Ανακοίνωση 5078 2019-03-04
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5078 2019-03-04
Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου 2328 Ανακοίνωση 5078 2019-03-04
Επισκευή Υποστύλωση Κρηπιδώματος Αλ. Καταφυγίου ΚΑΛΕΛΕ 501 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5078 2019-03-04
Ευχαριστήριο Μάρκου Β. Ρηγούτσου Ευχαριστήριο 5077 2019-03-04
Ευχαριστήριο Ιάκωβου Νομικού Ευχαριστήριο 5077 2019-03-04
Καθορισμός τιμήματος διάθεσης νερού και ρεύματος στα τουριστικά σκάφη. Όροι διακίνησης καρτών pillars 56 Απόσπασμα 5077 2019-03-04
Καθορισμός αντιτίμου χρήσης χερσαίας ζώνης Λιμένα Ίου 57 Απόσπασμα 5077 2019-03-04
Εγκύκλιος Τριωδίου Μητροπολίτη Ανακοίνωση 5077 2019-03-04
Ανακοίνωση Σχολείο Οικογένειας Ανακοίνωση 5077 2019-03-04
Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (πρώην ταβέρνα Χρούσσων) 4226 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5077 2019-03-04
Εκμίσθωση τριών χώρων στάθμευσης επί της οδού Π. Ράλλη Δ.Κ. Άνω Σύρου 4225 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5077 2019-03-04
Ευχαριστήριο Ειρήνης Γ. Κορρέ Ευχαριστήριο 5077 2019-03-04
Προσκυνηματική εκδρομή στη Λούρδη Ανακοίνωση 5076 2019-02-28
Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σύρου Ανακοίνωση 5076 2019-02-28
Μελέτη επιπτώσεων που αφορά: Αιολικοί σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 24786 Ανακοίνωση 5076 2019-02-28
Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού 2904 Προκήρυξη Θέσεων 5076 2019-02-28
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5075 2019-02-27
Κύρωση Τμήματος του Δικτύου Κοινόχρηστων χώρων εντός του Οικισμού του Βόθωνα 140 Ανακοίνωση 5075 2019-02-27
Καθορισμός τελών μη ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2019 Ανακοίνωση 5075 2019-02-27

Σελίδες