Αγροκήπιο Πάρου

Η στόχευση στην Πάρο

Τις προοπτικές του Αγροκηπίου Παροικιάς, όπως αυτές στοχοθετήθηκαν από τους υποστηρικτές του και γνωστοποιήθηκαν στα αρμόδια υπουργικά κλιμάκια, επικοινωνεί με τη δημοσιοποίηση τους η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων.

Μία ολοκληρωμένη πρόταση για το «Αγροκήπιο Παροικιάς - Βιωματικό...