απομαγνητοφωνήσεις

Η απευθείας ανάθεση που δεν ήταν… απευθείας

Σύμβαση με εταιρεία της Πάτρας συνήψε ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, έπειτα από λήψη, κατόπιν ενημέρωσης του προέδρου του Δ.Σ., τριών μόλις προσφορών.

Στην εταιρεία του κ. Καραμπελιά Αθανάσιου, με έδρα την...