δημοτικές επιτροπές

Μικρές αλλαγές στα πρόσωπα

Σε ειδική συνεδρίαση, επανακαθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, χωρίς “εκπλήξεις” στις νέες συνθέσεις.

Με την ίδια, σχεδόν, σύνθεση θα εκτίσουν και το...