Ερμούπολη Σύρου

Η φωτογραφία της ημέρας

Ερμολυπολη

Κώστας Καλούδης