ευέλικτη ζώνη

Ένταξη στην Ευέλικτη Ζώνη

Κυκλοφοριακή αγωγή και Οδική ασφάλεια θα διδάσκονται πλέον όλοι οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της χώρας μετά την εισαγωγή της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους.

Το μάθημα της κυκλοφοριακής και οδικής ασφάλειας εντασσόταν μέχρι σήμερα στο πακέτο των...