ευρωπαϊκοί πόροι

Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης-ΣΕΣ

Συνεχίστηκε χθες για δεύτερη ουσιαστικά ημέρα, η παρουσίαση της νέας προγραμματικής περιόδου που θα ξεκινήσει το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Κυριάκος Βιρβιδάκης, οι γενικοί γραμματείς Αγροτικής Ανάπτυξης και Αιγαίου, αλλά και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες...