Γ. Βουτσίνος

Με την αιτιολόγηση του «υπερβάλλοντος ζήλου»

Η αυθαίρετη και παρά των εκ του νόμου οριζόμενων ενέργεια των αιρετών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, εκρίζωσης των σχίνων στην περιοχή του Γαλησσά, ετέθη ως ερώτημα από δημοτικούς συμβούλους της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τον Δήμαρχο να ενημερώνει για τις άμεσες, εκ μέρους του, ενέργειες...

Η «ρίζα» του κακού

Σαφή κατάχρηση της αιρετής τους ιδιότητας επέδειξαν μέλη της δημοτικής αρχής Σύρου-Ερμούπολης, προβαίνοντας σε ενέργειες απολύτως παράνομες, προκαλώντας το κοινό αίσθημα όχι μόνο για αυτή καθ’ εαυτή την πράξη αλλά κυρίως για τα κίνητρα που την...