Λαογραφικό Μουσείο

Η γωνιά της παράδοσης`

Το Νηπιαγωγείο Βάρης, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα» που πραγματοποιήθηκε με την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος Λάτση, ασχολήθηκε με την ελληνική μας παράδοση, όπως αυτή συνυφαίνεται διαχρονικά με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Τα παιδιά ξετύλιξαν το...

Γνωριμία με τη λαϊκή μας παράδοση

Το δικό τους Λαογραφικό Μουσείο οργάνωσαν και λειτούργησαν γονείς, παιδιά και νηπιαγωγοί στην Άνω Σύρο, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η οποία διήρκησε δύο ολόκληρους μήνες, οι μικροί μαθητές γνωρίστηκαν με τη λαϊκή παράδοση, τα υφαντά,...