Λαογραφικό Μουσείο

Γνωριμία με τη λαϊκή μας παράδοση

Το δικό τους Λαογραφικό Μουσείο οργάνωσαν και λειτούργησαν γονείς, παιδιά και νηπιαγωγοί στην Άνω Σύρο, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η οποία διήρκησε δύο ολόκληρους μήνες, οι μικροί μαθητές γνωρίστηκαν με τη λαϊκή παράδοση, τα υφαντά,...