μαρίνα Μονολίθου

Σε “fast-track” η μαρίνα στο Μονόλιθο

Αίτημα για ένταξη του έργου σε διαδικασία “fast-track” υποβάλλουν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και ο Δήμος Θήρας, προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η μαρίνα στο Μονόλιθο, η οποία θα αποτελέσει μεγάλη τουριστική επένδυση για το νησί.

Στο στάδιο της έγκρισης...