Ουρανία Ρινακάκη

Ο σχολικός αθλητισμός στις Κυκλάδες

Η Ημέρα αυτή καθιερώθηκε το 2014 και «ανοίγει» πανηγυρικά κάθε χρόνο το έτος των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων που οργανώνει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, σε...