πλαφόν

Πλαφόν στις τιμές υγρών καυσίμων στα νησιά

Μετά από σειρά πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την επιβολή ανώτατης τιμής πώλησης υγρών καυσίμων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, προκειμένου να υπάρχει ισονομία με την ηπειρωτική Ελλάδα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προέβη σε θετική γνωμοδότηση προς τους...