πρόληψη ατυχημάτων

12 + 1 μέτρα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων

Τελευταία έχει παρατηρηθεί μια αύξηση των τροχοφόρων και κατά συνέχεια των τροχαίων ατυχημάτων, με την  Ένωση Γονέων Πάρου να αναλαμβάνει πρωτοβουλία κατάθεσης προτάσεων για την πρόληψη τους.

Απευθυνόμενη η Ένωση τόσο στον Δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο, την αρμόδια Αντιδήμαρχο, Θεοδώρα...