πρωτογενής

Επάγγελμα του μέλλοντος (;)

Συνεχώς αυξανόμενος είναι ο αριθμός των νέων ανθρώπων, οι οποίοι αναζητώντας ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στρέφονται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, με την επιθυμία να καινοτομήσουν στην επιχειρηματικότητα.

Ανάμεσα στις εργασίες που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνουν υψηλό...