Ρήνεια

"Μαζί για το περιβάλλον" στη Ρήνεια

Ακόμα μια σημαντική εθελοντική δράση παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού στη Ρήνεια, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου.
Υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του Λιμενικού Σώματος,...