Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών

«Πάνω από όλα οι μαθητές»

Η ευεργετική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία επισημάνθηκε στην έναρξη του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, που πραγματοποιήθηκε και φέτος στη Σύρο.

Το Συνέδριο διοργάνωσαν η Ελληνική Ένωση για την...