χώροι στάθμευσης

Οι κάρτες υπάρχουν οι χώροι παραβιάζονται

Το μέτρο που αφορά στις θέσεις στάθμευσης των μονίμων κατοίκων του κέντρου της Ερμούπολης, παρά του ότι δεν έχει πάψει να υφίσταται, κρίνεται στην πράξη ως μη εφαρμόσιμο, καθώς η ασυνειδησία των οδηγών που τις καταλαμβάνουν παρανόμως μένει ατιμώρητη λόγω των μειωμένων αστυνομικών ελέγχων....