Τ.Κ. κορωνίδας

Προειδοποίηση για τη δημοσίευση πρακτικών λαϊκής συνέλευσης

Σήμερα συμπληρώθηκαν 16 ημέρες από τις 20-8-2017, ημερομηνία διεξαγωγής της ετήσιας Λαϊκής Συνέλευσης των κατοίκων του τοπικού διαμερίσματος Κορωνίδας. Παρόλα αυτά μέχρι και σήμερα, με ευθύνη του γραμματέα της συνέλευσης και παρά τη δέσμευση για ολοκλήρωσης των πρακτικών, εντός πέντε ημερών από...