υπάλληλοι ΟΤΑ

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA

Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η ΚΥΑ για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

Η σχετική απόφαση προέκυψε από την ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για την...

Ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

Με τροπολογία του ΥΠΕΣ εξορθολογίζεται ο βαθμός ευθύνης των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίοι δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια, κατά τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

Η παρούσα τροπολογία αφορά σε υπαλλήλους Γενικών...