Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κυκλάδων

Αιτήσεις για επιδοτούμενα προγράμματα

  • Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2016 - 06:21
  • /   Eνημέρωση: 28 Σεπ. 2016 - 7:30

Η Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 για το έτος 2016.

Αιτήσεις μπορούν να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 άτομα) στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων καθημερινά από τις 9:00π.μ. ως τη 13:00μ.μ. μέχρι την Πέμπτη  06 Οκτωβρίου 2016.
Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και με την αποπληρωμή του, ο κάθε εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας εργαζομένου.

3. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού.

4. Έγγραφο επιβεβαίωσης Α.Φ.Μ. (π.χ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού)