Το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου εμβαθύνει στην αειφορία και μοιράζεται περιβαλλοντικές ιστορίες με σχολεία από την Κύπρο, την Ισπανία και την Τουρκία

Καλλιέργεια ενεργών πολιτών

  • Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2019 - 06:13

Ιδέες και λύσεις για τοπικά, εθνικά και διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα θα καταγράψουν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2018 με τίτλο «Περιβαλλοντικές ιστορίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη – EnvStories».

Στο έργο λαμβάνουν επίσης μέρος Δημοτικά Σχολεία από την Ιταλία (Πεσκάρα), την Κύπρο, την Ισπανία και την Τουρκία (Ζωγραφείο Κωνσταντινούπολης). Οι συμμετέχοντες καθοδηγούνται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου. Στόχος του προγράμματος είναι η εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω μίας εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης, καθώς και η ευαισθητοποίηση της μαθητικής και ευρύτερης κοινότητας για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το έργο θα προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια στους δασκάλους (γνώση και ηλεκτρονικές εφαρμογές), ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τις δικές τους διαδραστικές ηλεκτρονικές περιβαλλοντικές ιστορίες, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζουν τα προβλήματα και τις λύσεις τους. Θα έχουν επιπλέον την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά και να κατανοήσουν γεωλογικά φαινόμενα μέσω εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διοργανώσει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκτός από τις ιστορίες των μαθητών, το έργο θα παραδώσει εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη δημιουργία των ιστοριών και οδηγούς για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος σε περισσότερα ευρωπαϊκά σχολεία.

Η πλατφόρμα, στην οποία στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύχθηκε από τον εταίρο του προγράμματος OMEGATECH, ενώ το τελικό αποτέλεσμα θα πιστοποιηθεί από  την Cyprus certification Company.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή όλων των εταίρων του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια αυτής έγινε η παρουσίαση του προγράμματος από την Καθηγήτρια Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, η οποία ανέλυσε τους στόχους του και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων.

Η έννοια της αειφορίας από τη φύση της περιλαμβάνει την ενεργοποίηση όλων των φορέων και όλων των πολιτών. Έτσι, στο πλαίσιο του project, το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου προσπάθησε να καλλιεργήσει στους μαθητές του την έννοια του ενεργού πολίτη, μέσω της φροντίδας του σχολικού κήπου τους.

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).