Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Θήρας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προς αξιοποίηση της γεωθερμίας

Με δεδομένη την ύπαρξη γεωθερμικών πεδίων στη Σαντορίνη, ο Δήμος προσανατολίζεται στην αξιοποίηση τους και για τον σκοπό αυτό αποφασίστηκε η αξιολόγησης τους από έγκριτη επιστημονική ομάδα.

Παλαιότερες γεωθερμικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην ηφαιστειογενή Σαντορίνη επιβεβαίωσαν την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου στο νησί, ως ήταν αναμενόμενο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην περιοχή που αναπτύσσεται μεταξύ των οικισμών Μεγαλοχωρίου, Εμπορίου και Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών υδάτων του ΙΓΜΕ, σχετικά με το γεωθερμικό πεδίο της Σαντορίνης αναφέρει ότι «Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε γεωθερμική έρευνα που περιέλαβε και ερευνητικές γεωτρήσεις. Εντοπίστηκε πιθανό γεωθερμικό πεδίο έκτασης: 25 km».

Τώρα πλέον η Δημοτική αρχή προσανατολίζεται στην διεξαγωγή νέων γεωφυσικών ερευνών που θα υποδείξουν με ασφάλεια τα σημεία πραγματοποίησης των σχετικών γεωτρήσεων, καθώς και τα μελλοντικά οφέλη χρήσης της γεωθερμίας.

Δημοτική απόφαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρόσφατη συνεδρίαση τους στις 19/11/13 ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο και θα είναι ο φορέας που θα υλοποιήσει την έρευνα για την «Αξιολόγηση των γεωθερμικών πόρων και των τρόπων αξιοποίησής τους στη Σαντορίνη».

Την επιστημονική ευθύνη του έργου αναλαμβάνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαος Ανδρίτσος, με συνεργαζόμενους επιστήμονες στο ερευνητικό πρόγραμμα τον ομότιμο καθηγητή Γεωθερμίας και Ηφαιστειολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλη Φυτίκα και τον Δρ. Γεωλόγο-Γεωθερμικό κ. Νίκο Κολιό, ο οποίος ήταν και υπεύθυνος των γεωθερμικών ερευνών του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) που πραγματοποιήθηκαν στη Σαντορίνη πριν το 1980.

Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστούν κατά περίπτωση και άλλοι ειδικοί επιστήμονες όπως ο αναπληρωτής καθηγητής Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής κ. Α. Σταμάτης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η προγραμματική σύμβαση

Τρεις οι συμβαλλόμενες πλευρές για την εκτέλεση του έργου και φυσικά πρώτος συμβαλλόμενος ο Δήμος ως κύριος του έργου, δεύτερος συμβαλλόμενος το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως φορέας επίβλεψης της διαχείρισης και της υλοποίησης του έργου και τρίτος συμβαλλόμενος το Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου.

Ο Δήμος, όπως αναφέρεται στους όρους της σύμβασης, έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης με 28.000 ευρώ και υποστήριξης του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή του στις στρατηγικές επιλογές που έχει για την ανάπτυξη του.

Το Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών υποχρεούται να παράσχει, με δικά του έξοδα και ευθύνη, το σύνολο των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από τη σύμβαση και να εκτελέσει το έργο εντός 12 μηνών.

Στην πρώτη φάση του έργου θα υπάρξει εξέταση, καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχόντων γεωθερμικών στοιχείων στο νησί, θα πραγματοποιηθεί έρευνα-αναζήτηση επί τόπου στοιχείων από υπάρχουσες γεωτρήσεις- πηγάδια, θα γίνουν οι σχετικές επιστημονικές μετρήσεις και θα συνταχθούν λεπτομερείς γεωθερμικοί χάρτες.

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου θα κατατεθούν προτάσεις για πιθανές θέσεις για νέες παραγωγικές γεωτρήσεις μέσης, χαμηλής ενθαλπίας και αβαθούς γεωθερμίας, θα τεθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των γεωτρήσεων, θα συνταχθεί η προμελέτη σκοπιμότητας για πιθανές εφαρμογές της γεωθερμίας στη Θήρα και τη Θηρασιά, επίσης θα κατατεθούν προτάσεις για τις καταλληλότερες χρήσεις, με εξέταση και ανάλυση όλων των οικονομικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών παραμέτρων, θα ενημερωθεί η Δημοτική αρχή για τη σχετική νομοθεσία, ενώ με τη λήξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στην οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι προτάσεις που θα προέλθουν από το πρόγραμμα.

Ετικέτες: