Απάντηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Πάρου σε καταγγελίες πολιτών για αυθαιρεσίες και θέματα καθαριότητας

«Καθαρές» ενέργειες στην Πάρο

  • Τετάρτη, 1 Αυγούστου, 2018 - 06:19

Με αφορμή διάφορες καταγγελίες πολιτών της Πάρου σχετικά με αυθαίρετες καταλήψεις δημοτικών χώρων και θέματα καθαριότητας, ιδίως στην περιοχή της Νάουσας, η αρμόδια Αντιδήμαρχος, Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλου, παρέχει σχετική ενημέρωση για τις ενέργειες και τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής.

Αποκομιδή απορριμμάτων στην περιοχή της Νάουσας

Το έτος 2010 ο Δήμος Πάρου προμηθεύτηκε 3 press container και κατόπιν αποφάσεων – εισηγήσεων του τοπικού συμβουλίου του Δ.Δ. Νάουσας (απόφαση Δ.Δ. Νάουσας 22/2010 – απόφαση Δ.Σ. 202/2010) το ένα τοποθετήθηκε τελικά στη θέση «γλύστρα» δίπλα στο μώλο, σε αντικατάσταση των μέχρι τότε υπαρχόντων κάδων απορριμμάτων οι οποίοι ήταν αδύνατον να δεχθούν τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων από τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στο λιμάνι, πλατεία κ.λ.π., λύνοντας σε μεγάλο βαθμό το μέχρι τότε πρόβλημα.

Με την υπ΄αριθμ. 32/2011 απόφαση του το τοπικό συμβούλιο του Δ.Δ. Νάουσας προτείνει την τοποθέτηση του στη θέση Ψαριανά, η οποία εγκρίνεται με την υπ΄αριθμ.250/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Με την μεταφορά και τοποθέτηση του στο ανωτέρω σημείο (απομακρυσμένο σημείο) επιβαρύνθηκαν δύο άλλα σημεία με κάδους (Φούρνος Μαργαρίτη, Άγιος Αθανάσιος), λόγω αύξησης του όγκου των εναποτιθέμενων απορριμμάτων από τους γύρω επιχειρηματίες, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν οι κάδοι από τα δύο αυτά σημεία.

Μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής και με απόφαση της Δ.Κ. Νάουσας το 2015 το press container τοποθετείται στο ποτάμι της Νάουσας.

Μετά την τοποθέτηση του στο ποτάμι και την κατάργηση ήδη τριών σημείων συγκέντρωσης απορριμμάτων, έχουμε ως αποτέλεσμα την συγκέντρωση των απορριμμάτων από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Νάουσα (ποτάμι , λιμάνι, λιμανάκι, μαρίνα, παλαιός οικισμός κ.λ.π.) σε ένα σημείο (ποσότητα που ξεπερνά τους 4 τόνους ημερησίως), στο σημείο που είχε τοποθετηθεί το press container (ποτάμι).

Λόγω της εναπόθεσης των απορριμμάτων εκτός του press container, γίνονται νέες καταγγελίες από γειτονικές επιχειρήσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του press container και την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.

Ο Δήμος Πάρου για να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση  που δημιουργήθηκε, εκτός της αποκομιδή των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα στο συγκεκριμένο σημείο 3 φορές ημερησίως, έχει αναθέσει σε ιδιώτη την αποκομιδή των απορριμμάτων κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες (20.00 – 05.00), ώστε να μην υπάρχουν απορρίμματα στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι η κύρια είσοδος των επισκεπτών της Νάουσας.

Δημοτικές αρμοδιότητες και οδικό δίκτυο

Λειτουργία δημοτικών τουαλετών. Στο νησί λειτουργούν:

- Οι δημοτικές τουαλέτες στο λιμάνι και στο Κάστρο στην Παροικία

- Οι δημοτικές τουαλέτες στις Λεύκες, στην Αλυκή και στο Πίσω Λιβάδι

- Οι δημοτικές τουαλέτες στο λιμάνι της Νάουσας, οι οποίες ανακαινίσθηκαν προσφάτως και διαθέτουν και ωράριο λειτουργίας

- Διαθέσιμες προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών είναι και οι τουαλέτες του τουριστικού καταφυγίου στη Νάουσα, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξωραϊσμού, ελαιοχρωματισμού και αποκατάστασης φθορών.

Ο Δήμος Πάρου, λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και της αργοπορημένης πάντα έγκρισης από το αρμόδιο Υπουργείο για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (συνήθως οι προσλήψεις πραγματοποιούνται κατά τον μήνα Ιούλιο, παρόλο που το αίτημα του Δήμου έχει αποσταλεί από τον Φεβρουάριο όπως έγινε και φέτος), αναθέτει σε ιδιώτες την αποψίλωση των ρείθρων μέρους του δημοτικού οδικού δικτύου (ήδη έχει γίνει αποψίλωση σε αρκετά τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου), ενέργεια όμως που και αυτή γίνεται αφού πρώτα εγκριθεί ο προϋπολογισμός, ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και οι οποίες απαιτούν αρκετό χρονικό διάστημα.

Επίσης, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι σε ότι αφορά στο περιφερειακό οδικό δίκτυο ο Δήμος Πάρου δεν έχει καμία αρμοδιότητα.

Αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού & παραλίας. Κατόπιν συνεχών καταγγελιών πολιτών οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν επιληφθεί του θέματος. Επίσης, έχει συνταχθεί πλήθος εκθέσεων, οι οποίες έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τήρηση κανονισμού καθαριότητας. Η υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Πάρου πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους και επιβάλει άμεσα τις αντίστοιχες κυρώσεις όπου και όποτε διαπιστώνεται παραβίαση του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Πάρου.

Επίσης, γίνεται συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος.

Στόλος καθαριότητας Δήμου Πάρου

Συνεχίζοντας την ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Υπ. Καθαριότητας ο Δήμος Πάρου προέβη στις κάτωθι ενέργειες:

Α) Προμήθεια ενός μηχανήματος καθαρισμού των ακτών

Β) Προκήρυξη προμήθειας:

- Ενός Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12κμ

- Ενός Απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 16κμ

- Ενός οχήματος μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, τύπου γάντζου (Hook Lift) μικτού φορτίου 19τν

- Ενός Απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 10κμ

- Ενός ανοικτού Απορριμματοκιβωτίου (container) χωρητικότητας 14κμ

- Ενός Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό μικτού φορτίου 7,5τν

- Ενός Ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5τν

- Ενός Ανατρεπόμενου φορτηγού χωρητικότητας 2,5κμ

Η παραπάνω προμήθεια δημοπρατήθηκε τον Μάρτιο του 2018 και τώρα βρίσκεται στην φάση αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Σε όλα τα προαναφερόμενα η αρμόδια Αντιδήμαρχος διευκρινίζει ότι η διαδικασία υλοποίησης οποιασδήποτε προμήθειας είναι μια εξαιρετικά χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία.

Ο Δήμος Πάρου διαθέτει μόνο δύο χειριστές μηχανημάτων και δε μας δίνεται η δυνατότητα, λόγω  του μνημονιακού καθεστώτος, για νέες προσλήψεις. Ως εκ τούτου κάθε επιπλέον προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού δε θα είναι γόνιμη.

Η υπηρεσία καθαριότητας, παρόλο τις διαπιστωμένες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, δίνει καθημερινά τιτάνιο αγώνα προκειμένου να διασφαλίσει την καθαριότητα και την υγιεινή στο Δήμο μας.

Ετικέτες: