Χωματερές μπαζών «κοσμούν» διάφορες περιοχές της Σύρου

Απτόητοι συνεχίζουν οι αρμόδιοι των τοπικών αρχών την ρυπογόνο δράση τους στη Σύρο, με ασύδοτες ρίψεις αδρανών υλικών σε δημόσιους χώρους και παντελή αδιαφορία ως προς την τήρηση κάθε νόμιμης διαδικασίας. 

Σε υποβάθμιση οδηγούνται διάφορες περιοχές της Σύρου, λόγω της πρακτικής που ακολουθούν οι υπεύθυνοι φορείς του νησιού, σε ότι αφορά στην εναπόθεση υλικών, προοπτική που φαντάζει ως «λεπτομέρεια» έναντι της ευκολίας, της αδιαφορίας και του ωχαδερφισμού, που αποτελούν τα κύρια στοιχεία του τρόπου διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων τους.

Αμελητέα δε, ως φαίνεται από την συνεχιζόμενη καταπάτηση των νομοθετικών κανόνων, κρίνεται η περιβαλλοντική προστασία του τόπου, όταν κατάφορα αυτός βανδαλίζεται από αλόγιστες παραβιάσεις.

Από άκρη σε άκρη του νησιού, έχουν δημιουργηθεί μικρές ή μεγαλύτερες χωματερές, με εναποθέσεις υλικών, όπως καταγράφεται στην φωτογραφική αποτύπωση, σε σημεία που εντοπίστηκαν στην Άνω Σύρο, χωρίς ούτε για αυτά, όπως και στα προηγούμενα σχετικά δημοσιεύματα, να υπάρξουν εξηγήσεις εκ μέρους των αρμοδίων.

Σε δημόσιους χώρους, όπως στον χώρο έξω από την αποθήκη του Δήμου στην Άνω Σύρο, επί του δρόμου στον Ραχαμό, στον δρόμο των Λαζαρέττων προς τα Καλαμίσια, όπου προκλητικότατα ενώ έχει τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα που προειδοποιεί για απαγόρευση ρίψης μπαζών, αυτά βρίσκονται να έχουν εναποτεθεί σε μεγάλες ποσότητες στο συγκεκριμένο σημείο.

Σε πολλές περιπτώσεις τα εναποτιθέμενα υλικά προέρχονται από ιδιώτες, όμως όταν εναποτίθενται σε δημόσιο χώρο τότε την ευθύνη συγκέντρωσης τους φέρει η αρμόδια δημοτική υπηρεσία.

Από τα έργα που εκτελούνται ή έχουν ήδη εκτελεστεί σε διάφορα σημεία του νησιού, οι αρμόδιοι δηλώνουν «αναρμόδιοι» στην τήρηση των σύννομων ενεργειών, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους εκάστοτε εργολάβους, παραγνωρίζοντας όμως τα όσα ορίζονται σχετικά στην κείμενη νομοθεσία, περί ευθύνης των φορέων.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 24 του νόμου 4042 αναφέρεται ρητά ότι «1. Οι αρχικοί παραγωγοί ή άλλοι κάτοχοι αποβλήτων πραγματοποιούν οι ίδιοι την επεξεργασία των αποβλήτων ή αναθέτουν την επεξεργασία σε έμπορο ή σε οργανισμό ή σε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή μέσω διακανονισμού με δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό συλλογής αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 29.

2. Όταν τα απόβλητα μεταφέρονται από τον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο σε ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για προκαταρκτική επεξεργασία, αυτό δεν συνεπάγεται, κατά γενικό κανόνα, απαλλαγή από την ευθύνη για τη διεξαγωγή μιας εργασίας πλήρους ανάκτησης ή διάθεσης».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης γνωρίζουν παρά πολύ καλά το μέγεθος της ευθύνης τους, όχι μόνο για τις μη σύννομες έως προκλητικές ενέργειες τους, αλλά και επί όσων θα έπρεπε να έχουν επιληφθεί, χωρίς να το έχουν πράξει.

Σε κάθε περίπτωση, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ίσως θα πρέπει πλέον να δοθούν εξηγήσεις για την μη τήρηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, να αιτιολογηθούν προς τα πού κατευθύνθηκαν τα παραγόμενα αδρανή απόβλητα κάθε δημόσιου, μικρού ή μεγάλου έργου, με μία απλή παράθεση των στοιχείων που αναγράφονται στα βιβλία κίνησης των οχημάτων, μήπως και τελικώς αποδειχθεί πως αντί να καταλήγουν στους κατά νόμο οριζόμενους προορισμούς, αυτά καταλήγουν είτε στον ΧΥΤΑ είτε «κοσμούν» δημόσιους χώρους.