Πρόταση της Ομοσπονδίας Παριανών Συλλόγων για δημιουργία ομάδας «Εθελοντών Ξεναγών»

Η πολιτιστική κληρονομιά βίωμα των νέων

Πρόταση, σχετικά με τη σύσταση σώματος εθελοντών ξεναγών, καταθέτει η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), με στόχο την ενεργό ανάμειξη της νέας γενιάς στην ιστορία και παράδοση του τόπου.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας, το ενδιαφέρον και οι δραστηριότητες της Ο.ΠΑ.Σ επικεντρώνονται στους νέους είτε βρίσκονται στο νησί, είτε εργάζονται ή σπουδάζουν στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο εξωτερικό.

Επιδίωξη της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι να διαμορφωθεί ένα «όραμα», όπως χαρακτηρίζεται, για το νησί της Πάρου με την συμμετοχή και των νέων, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που σέβεται τον άνθρωπο, παίρνει υπόψη του την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, αναπτύσσει δράσεις, προσπαθεί να διατηρήσει και να αναδείξει την λαϊκή παράδοση, αλλά και να διαμορφώσει το μέλλον της τοπικής κοινωνίας με οδηγό τα προηγούμενα.

Σχέση συνεργασίας και σεβασμού

Η Ο.ΠΑ.Σ. τονίζει, πως το θετικό πνεύμα της ουσιαστικής επαφής και γνώσης, η οποία θα διευκολύνει στο να συνειδητοποιηθούν τα κοινά σημεία που έχουν οι λαοί μεταξύ τους και που θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια σχέση συνεργασίας, σεβασμού και ανταλλαγής πολιτισμικών στοιχείων, «μπορούν να το μεταφέρουν - πολύ περισσότερο - στους φίλους επισκέπτες τα παιδιά και οι νέοι μας, εφόσον προηγουμένως το γνωρίσουν. Ευκταίο θα ήταν να τους είχε γίνει μερικώς βίωμα, αλλά και μόνο η επαφή με αυτόν τον τομέα (όπως τον αναπτύσσουμε) είναι κάτι σημαντικό», ενώ καταλήγει προτείνοντας, να εκπαιδευτούν με μέριμνα σχολείου, Δήμου και συλλόγων, φοιτητές, μαθητές, γενικά νέοι και νέες, ως «Εθελοντές Ξεναγοί».

Σύμφωνα με την πρόταση της Ομοσπονδίας, «το βάρος μιας τέτοιας προετοιμασίας θα πρέπει να δοθεί -εκτός από το περιγραφικό μέρος-, στη φιλοσοφία του αρχαίου πολιτισμού, της λαϊκής παράδοσης (που σημαίνει: όχι τυπολατρική προσέγγιση στα παραπάνω αλλά στη βάση των διαχρονικών αξιών και μηνυμάτων που αυτά φέρουν) και στην αναγκαιότητα προστασίας και σωστής ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος. Τα οφέλη θα είναι τεράστια για όσους συμμετέχουν: α) η γνώση (γενική και ειδική) και η ευγένεια που θα αποκτήσουν, β) η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων με τους φίλους επισκέπτες».

Τέλος, προτείνοντας μια τόσο σημαντική δράση να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου, η Ο.ΠΑ.Σ επισημαίνει, πως το παράδειγμα έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και στη Σύρο, όπου οι «Μικροί Ξεναγοί» της κ. Μαίρης Ρώτα, έχουν αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις σε όσους είχαν την τύχη να ξεναγηθούν μαζί τους.

Ετικέτες: