Ανοιχτό Jam - Διάλογος κίνησης και ήχου

  • Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου, 2017 - 06:21

Φέτος οι ανοιχτοί αυτοσχεδιασμοί / Jams στο Κέντρο Χορού Ακροποδητί θα έχουν συγκεκριμένη θεματολογία με διαφορετικό τίτλο και θέμα ανά φορά.

Το πρώτο τζαμ της χρονιάς έχει ως θέμα τη σχέση κίνησης και ήχου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις συμφωνίες και τις διαφωνίες που προκύπτουν μέσα από τον διάλογο μουσικού και χορευτή, της ανταλλαγής ερεθισμάτων και της ελεύθερης ανταπόκρισης του ενός στον άλλον, όπως και της ανατροπής της σχέσης τους που μπορεί ανά πάσα στιγμή να επινοεί νέους τρόπους επικοινωνίας και συνδημιουργίας.

Οι αυτοσχεδιασμοί συνδυάζουν κίνηση και ήχο με αφετηρία την ελεύθερη έρευνα κίνησης και έκφρασης και τη συμμετοχή ζωντανής μουσικής. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε όλους και για όλες τις ηλικίες.

Kαλούμε τους μουσικούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα Jams της χρονιάς, να επικοινωνήσουν μαζί μας.