Προμήθεια εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Σύρου

  • Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2018 - 06:21
  • /   Eνημέρωση: 21 Φεβ. 2018 - 7:25

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου, της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εγκρίνει από άποψη σκοπιμότητας την προμήθεια ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 346.500 ευρώ.

Επισυνάπτεται η αναλυτική ανακοίνωση.