Περίληψη Καταστατικού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Διάταξη τροποποίησης σωματείου του Ειρηνοδικείου Ερμούπολης Σύρου (Εκούσια δικαιοδοσία), τροποποιήθηκε το Σωματείο με την επωνυμία «Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» που ιδρύθηκε με την 151 ΕΜ/1998 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Εκούσια δικαιοδοσία), με έδρα την Σύρο ως προς τα άρθρα 1,2,3,6,7,8,9,,10,12,13,17,18,20,22,23,28,29 του καταστατικού του, κατά τα λοιπά ισχύει το αρχικό καταστατικό.

Ερμούπολη Σύρου,

26 Ιανουαρίου 2018.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Μάνθος Μανθόπουλος

Αριθμός Φύλλου: 
4804