Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Προμήθεα Σκυροδέματος για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2018 89 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Συντήρηση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων και αναδευτήρων ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2018 85 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 79976 Ανακοίνωση - Περίληψη 4799 2018-01-23
Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 2209 Ανακοίνωση - Περίληψη 4799 2018-01-23
Απάντηση σε αίτημα της Διεύθυνσης Δασών 4883 Ανακοίνωση - Περίληψη 4799 2018-01-23
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ΜΠΕ WIND HELLAS θέση 1200306 Πάρος 4968 Ανακοίνωση 4799 2018-01-23
Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και Αποστολή Λογαριασμών Ύδρευσης Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Θήρας έτους 2017 78 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Προμήθεια Σωληνών και Εξαρτημάτων Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α Θήρας έτους 2018 93 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 4799 2018-01-23
Περίληψη Απόφασης Τροποποίησης Καταστατικού Σώματείου Περιλήψεις 4799 2018-01-23

Σελίδες