Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Κηδεία Μαρίας Ρούσσου Ανακοίνωση 5036 2019-01-03
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 12548 Προκήρυξη Θέσεων 5035 2019-01-03
Πρόσληψη Προσωπικού Προκήρυξη Θέσεων 5035 2019-01-03
Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανικού σαρώθρου 27361 Περιλήψεις 5034 2018-12-28
Παροχή υπηρεσιών υπευθύνου ασφαλείας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου και αναπληρωτή υπευθύνου ασφαλείας Λιμενικών εγκαταστάσεων Μυκόνου Περιλήψεις 5034 2018-12-28
Αναβάθμιση παιδικής χαράς Γαλησσά 27291 Περιλήψεις 5034 2018-12-28
Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθαρτων οικισμών Μεσσαριας και Λειβαδιών Δ.Ε Ανδρου 10535 Περιλήψεις 5034 2018-12-28
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2018 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 7784 Προκήρυξη Θέσεων 5034 2018-12-28
Δωρεά στο Ησυχαστήριο "Παναγία της Ελπίδος" Δωρεές 5034 2018-12-28
Συντηρήσεις - Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων 20900 Περιλήψεις 5033 2018-12-27
Προμήθεια καυσίμων και βελτιωτικών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας 12701 Περιλήψεις 5033 2018-12-27
Η/Μ Eγκαταστάσεις χερσαίας ζώνης λιμένα Κουφονησίου 2710 Περιλήψεις 5033 2018-12-27
Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 22801 Περιλήψεις 5033 2018-12-27
Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού Προκήρυξη Θέσεων 5033 2018-12-27
Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2018 Προκήρυξη Θέσεων 5033 2018-12-27
Εκμίσθωση ακινήτου - κτίσματος στην περιοχή Αστέρια 27247 Περιλήψεις 5033 2018-12-27
Αποκατάσταση - Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής εγγαρών 21607 Περιλήψεις 5033 2018-12-27
Αναγγελία Γάμου Νικόλαου Λαδά και Καλλιόπης Πουλουδή Αναγγελία Γάμου 5033 2018-12-27
Παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάμισης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Εμπορείου Θήρας 2842 Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Αναπροσαρμογή δημοτικών τελών Δήμου Άνδρου σε ευπαθείς ομάδες Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών του Δήμου Άνδρου Απόφαση 5032 2018-12-24
Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας 2844 Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 12411 Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Γνωστοποίηση γάμου Βασάλου Λουκά και Βάλβης Μαρίας Ιουλίας Γνωστοποίηση Γάμου 5032 2018-12-24
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους 5181 Απόφαση 5031 2018-12-21
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους 5175 Απόφαση 5031 2018-12-21
Επέκταση - βελτίωση και λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Δήμου Ιητών 616 Ανακοίνωση 5031 2018-12-21
Αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού 3113 Απόσπασμα 5031 2018-12-21
Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2019 3114 Απόσπασμα 5031 2018-12-21
Ανάρτηση εντοπισμένης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Φηρών 12592 Ανακοίνωση 5031 2018-12-21
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 160 Προκήρυξη Θέσεων 5031 2018-12-21
Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2019 12710 Περιλήψεις 5031 2018-12-21
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοίνωση 5031 2018-12-21
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) Ισολογισμοί 5029 2018-12-19
Περίληψη για Αγνώστου Διαμονής Γκονζαλεζ Γιαριτσα Περιλήψεις 5029 2018-12-19
Έργα Αποχέτευσης και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας Δίκτυα Αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού Ν. Σύρου Α' Φάση 21 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5029 2018-12-19
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5029 2018-12-19
Γνωστοποίηση Γάμου Δαμίγου Ποθητού και Χάμπα Ναταλίας - Φλώρας Γνωστοποίηση Γάμου 5028 2018-12-18
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής της Lupsa Sica Περιλήψεις 5028 2018-12-18
Εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου ν. Σύρου 3818 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5028 2018-12-18
Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για το οικονομικό έτος 2019 Απόφαση 5028 2018-12-18
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 13224 Προκήρυξη Θέσεων 5028 2018-12-18
Μνημόσυνο Νικολάου Πιέρου Μαραγκού Μνημόσυνο 5028 2018-12-18
Σύνταξη απαραίτητων μελετών για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου Δήμου Μήλου 7498 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο καταβολής και είσραξης των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ανά θέση υπαίθριου - στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019 19849 Απόφαση 5027 2018-12-17
Εκμίσθωση κτιρίου στον όρμο Βουρκαρίου (περιοχή Γιαλισκάρι) ν. Κέας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Αναψυκτήριο 3816 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Κύρωση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού Αρτεμώνας του Δήμου Σίφνου Ανακοίνωση 5027 2018-12-17
Κατασκευή Ποδηλατόδρομου από την Πυροσβεστική μέχρι το πάρκινγκ της Ακτής Μ. Δουράτσου 26501 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Εκμίσθωση τμήματος οικοπέδου εντός δημοτικού ακινήτου στη θέση Βούλιας Δ.Κ.Άνω Σύρου (πρώην λατομείο Δρυμπέτα) 26563 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17

Σελίδες