Ασιατική αγορά

Στοχεύοντας στην κρουαζιέρα και την Ασιατική αγορά

Μία εκ νέου προσπάθεια εκ μέρους ανεξάρτητων Περιφερειακών Συμβούλων, για την μεταστροφή των αρνητικών αποτελεσμάτων των τουριστικών εσόδων, με προτάσεις περί στοχευμένων πολιτικών εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής, οι οποίες κατατέθηκαν προς το συλλογικό αποφασιστικό όργανο του β΄...