εγγυημένο έλλειμα

"Υποθηκευμένο το μέλλον και τα έσοδα των Κυκλάδων"

Με ένα σύντομο δελτίο τύπου, ο Περιφερειάρχης, κ. Χατζημάρκος, έπειτα και από την συζήτηση του προϋπολογισμού, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, επιρρίπτει ευθύνες στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή, για το υψηλό εγγυημένο έλλειμα, το οποίο υπολογίστηκε για το Τεχνικό...