Τα σχολεία της Σύρου «λένε αντίο στην πλαστική σακούλα»

Καμπάνια εκπαίδευσης του LIFE DEBAG

«Αντίο» στην πλαστική σακούλα θα λένε για μία ολόκληρη εβδομάδα τα Δημοτικά Σχολεία της Σύρου, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών παρουσιάσεων που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Καινοτόμων Δράσεων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και το Δίκτυο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS».

Οι παρουσιάσεις που θα πραγματοποιηθούν από 13 έως 17 Μαρτίου 2017, στοχεύουν τόσο στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με το ζήτημα της πλαστικής σακούλας, όσο και στην εξοικείωσή τους με βιωματικές εκπαιδευτικές μεθόδους, αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν.

Ενημέρωση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες παρουσιάσεις του Life Debag πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και στα Γυμνάσια και Λύκεια της Σύρου. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν με σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς που οργανώθηκε με τη συνεργασία της υπεύθυνης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, κ. Μαρούσας Σπαρτινού. Στο σεμινάριο έγινε ενημέρωση για το περιβαλλοντικό πρόβλημα του πλαστικού στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι συμμετέχοντες δούλεψαν τα φύλλα εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου και κατασκεύασαν τη δική τους επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα από παλιά μπλουζάκια, χρησιμοποιώντας το περιεχόμενο της εργαλειοθήκης που διανεμήθηκε στα σχολεία της Σύρου για τον στολισμό της.

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερα εκτεταμένη ακτογραμμή, η οποία συγκεντρώνει πλήθος ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, που έχει οδηγήσει σε σημαντική υποβάθμιση των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, εξειδικευμένοι συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θα παρουσιάσουν τις δραματικές συνέπειες από τη χρήση της πλαστικής σακούλας, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στα τρία επικρατέστερα απορρίμματα.

Με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και αλλά και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα, οι διοργανωτές θα ενθαρρύνουν τους μαθητές για την ανάληψη δράσεων εντός και εκτός σχολείου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω ενημερωτικές παρουσιάσεις είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Κάθε παρουσίαση έχει διάρκεια μίας διδακτικής ώρας και μπορούν να συμμετέχουν περίπου 50 μαθητές ανά παρουσίαση.

Τόσο το Εκπαιδευτικό Πακέτο «Λέμε Αντίο στην Πλαστική Σακούλα», όσο και ο Οδηγός για τους Εκπαιδευτικούς, που σχεδιάστηκαν για το θέμα αυτό, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Life Debag.

Ας αφήσουμε τις πλαστικές σακούλες στο παρελθόν

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί βασικό άξονα κάθε ολοκληρωμένης παρέμβασης που αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς η ευαισθητοποίηση των πολιτών -μικρών και μεγάλων- μπορεί να διασφαλίσει την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Έργου LIFE DEBAG έχει σχεδιαστεί - υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το οποίο βασίζεται στην ολιστική (διεπιστημονική και διαθεματική) προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος που διαχειρίζεται το Έργο. Το πρόγραμμα επιτρέπει προσαρμοσμένη υλοποίηση στη Σύρο και στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, με δυνατότητα, ωστόσο, αξιοποίησής του και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αποτελείται από διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και προσφέρουν ένα συνδυασμό δράσεων, εντός και εκτός της σχολικής μονάδας.

Τα βασικά εργαλεία που αποτελούν τον κορμό των εκπαιδευτικών δράσεων του LIFE DEBAG είναι το Εκπαιδευτικό Πακέτο, οι Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις, το Upcycling Toolbox, ο Οδηγός Εκπαιδευτικών, το Διαδραστικό Παιχνίδι Δρόμου και το Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών.

Βιωματική προσέγγιση

Βασικό κορμό του Εκπαιδευτικού Πακέτου αποτελούν τα Φύλλα Εργασίας και τα Φύλλα Πληροφοριών, μέσω των οποίων οι μαθητές προσεγγίζουν με ολιστικό τρόπο τα θέματα που άπτονται της ρύπανσης του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλαστικές σακούλες. Το πακέτο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν βασικές έννοιες (πλαστική συσκευασία, πλαστική σακούλα, θαλάσσια απορρίμματα), να μυηθούν σε αυτές βιωματικά, να αντιληφθούν τις επιπτώσεις των πλαστικών σακουλών και να γνωρίσουν απλές εναλλακτικές επιλογές για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας και, τελικά, την εξάλειψη του προβλήματος.

Ο σχεδιασμός του Εκπαιδευτικού Πακέτου επιτρέπει τη χρήση και αξιοποίησή του από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από την προϋπάρχουσα γνώση και κατάρτισή τους. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ολόκληρο, όσο και τμηματικά, ανάλογα με τα στοιχεία που θέλει να αναδείξει ο εκπαιδευτικός κατά το σχεδιασμό/ υλοποίηση του δικού του προγράμματος και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Οι παρουσιάσεις είναι προαιρετικές και θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Εκπαιδευτικές Παρουσιάσεις

Εξειδικευμένοι συνεργάτες του έργου θα υλοποιήσουν δωρεάν ενημερωτικές παρουσιάσεις στη Σύρο, αλλά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Οι παρουσιάσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και θα πραγματοποιούνται με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων στο χώρο του σχολείου, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή. Επίσης, θα συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών πάνω στο συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα. Μέσω της συζήτησης, οι μαθητές θα κληθούν να αναζητήσουν γόνιμες και εύστοχες λύσεις, εστιάζοντας κυρίως στις ενέργειες που μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντός τους. Σημειώνεται ότι αντίστοιχες παρουσιάσεις έχουν πραγματοποιηθεί και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Σύρου.

Upcycling Toolbox

Το “Upcycling Toolbox” περιλαμβάνει υλικά, τα οποία θα βοηθήσουν τους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά και με φαντασία γύρω από το ζήτημα της πλαστικής σακούλας. Τα έργα των μαθητών θα εκτεθούν στο πλαίσιο της 2ης εβδομάδας ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης,“Plastic bag free week”, που θα λάβει χώρα στη Σύρο το 2017.

Οδηγός Εκπαιδευτικών

Στόχος του Οδηγού είναι η υποβοήθηση των εκπαιδευτικών κατά την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού του Έργου LIFE DEBAG (Εκπαιδευτικό Πακέτο και Upcycling Toolbox). Περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ορισμό, σκοπούς, ενδεικτικές μεθόδους, κ.λπ.), ιστοσελίδες από όπου μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλήσουν επιπλέον σχετικό εκπαιδευτικό υλικό/ καλά παραδείγματα, διευκρινίσεις και ιδέες για τη βέλτιστη υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πάνω στη συγκεκριμένη θεματολογία.

Διαδραστικό Παιχνίδι Δρόμου

Η αξία και η αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού στην Εκπαίδευση έχει αποδειχθεί μέσα από πλήθος επιστημονικών μελετών. Το Διαδραστικό Παιχνίδι Δρόμου συνδυάζει την ψυχαγωγία με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις πολύπλευρες, αρνητικές επιπτώσεις στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον από τη χρήση της πλαστικής σακούλας.

Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικών

Κατά τη διάρκεια της “Plastic bag free week 2017”, θα υλοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Σύρου, το οποίο θα βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό του Έργου LIFE DEBAG. Το σεμινάριο θα αποσκοπεί -αφενός- στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το ζήτημα της πλαστικής σακούλας και -αφετέρου- στην εξοικείωσή τους με εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που έχουν κριθεί ως αποτελεσματικότερες κατά την υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.