Ενημέρωση της Περιφέρειας για τους ΧΑΔΑ και την κατάσταση της Μυκόνου

Τα κονδύλια και η δυσοσμία

  • Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 2013 - 06:00

Με τα πρόστιμα να επικρέμονται απειλητικά πάνω από τους Δήμους και σε πολλές περιπτώσεις, όπως της Μυκόνου, η κατάσταση με τα απορρίμματα να βρίσκεται εκτός ελέγχου, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις για το νησί, προσπαθεί η Περιφέρεια να συνδράμει αλλά και να βελτιώσει όσο μπορεί την κατάσταση, ξεπερνώντας ακόμα και τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Εκ μέρους του Περιφερειάρχη Γιάννη Μαχαιρίδη, γίνεται επαναφορά του θέματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, βάση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το 2012, επικεντρώνοντας και πάλι στο ακανθώδες πρόβλημα της Μυκόνου.

Σε ενημέρωση εκ μέρους της περιφέρειας γίνεται αναφορά στην αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και στη συνδρομή της Περιφέρειας προς αυτό.

Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια είχαν καταγραφεί συνολικά 89 προϋφιστάμενοι ΧΑΔΑ από τους οποίους 32 έχουν αποκατασταθεί, 40 είναι ανενεργοί και έχουν μπει σε διαδικασία αποκατάστασης και 17 είναι ακόμα ενεργοί.

Τονίζεται ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της λειτουργίας των ΧΥΤΑ και της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους, ενώ εκ μέρους των υπηρεσιών της Περιφέρειας διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι, δίνονται εντολές και οδηγίες στους Δήμους, τόσο σε ότι αφορά στη λειτουργία των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων(ΧΥΤΑ) όσο και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

Επισημαίνεται δε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πάνω και πέρα από τις αρμοδιότητές της και με στόχο το δημόσιο συμφέρον, επικουρικά συμβάλει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Η Μύκονος προβληματίζει

Με τη Μύκονο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, εξαιτίας των ανεπίλυτων προβλημάτων, στη διαχείριση των απορριμμάτων, εκ μέρους της Περιφέρειας γνωστοποιείται ότι διενεργήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα στο νησί, τουλάχιστον 8 έλεγχοι, δόθηκαν σαφείς εντολές και οδηγίες για επανορθωτικά μέτρα στον Δήμο, έχουν δε επιβληθεί πρόστιμα, χωρίς όμως να υπάρχει η σχετική ανταπόκριση και συμμόρφωση.

Εκ μέρους του Περιφερειάρχη τονίζεται ότι για το θέμα των απορριμμάτων της Μυκόνου έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συσκέψεις και συνεργασίες με τη Δημοτική Αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τη Διαχειριστική Αρχή, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Θέλοντας δε να δώσει τις δικές του απαντήσεις στα δημοσιεύματα, τα σχετικά με το θέμα, που χρησιμοποίησαν εκφράσεις του τύπου « η Περιφέρεια δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον» και «ανακάλυψαν τη Μύκονο μετά από 3 χρόνια», ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι λέγονται καθαρά για εντυπωσιασμό, δημιουργία εντυπώσεων και οπωσδήποτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Απολογιστικά δε για τα έργα στη Μύκονο, αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ χρηματοδοτήθηκαν για το νησί της Μυκόνου έργα προϋπολοσιμού 33,2 εκ. ευρώ, από τα οποία ξεχωρίζουν τα έργα στο νέο λιμάνι Τούρλου προϋπολογισμού 22,2 εκ ευρώ, που εντάχθηκε με Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και η κατασκευή του ΧΥΤΑ προυπολογισμού 6 εκ. ευρώ που εγκρίθηκε με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2003. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται για το νησί της Μυκόνου έργα προϋπολογισμού 29,2 εκ. ευρώ, από τα οποία ξεχωρίζουν τα έργα ολοκλήρωσης του νέου λιμανιού Τούρλου (16,9 εκ ευρώ), που εντάχθηκε με απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα έργα στο χερσαίο χώρο του παλαιού λιμανιού (6,3 εκ ευρώ), που υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ουσιαστικά δεν υποβλήθηκε άλλη πρόταση για χρηματοδότηση αφού το νησί της Μυκόνου έχει ολοκληρώσει το σύνολο των βασικών έργων υποδομής του. Προτάθηκαν στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα έργα συντήρησης οδοποιίας, τα όποια στα πλαίσια των μηδενικών ΚΑΠ προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με δέσμευση συγκεκριμένων πόρων.

Με αυτές τις αναφορές γίνεται σαφής η πρόθεση της Περιφέρειας να αποδείξει με αριθμούς το ενδιαφέρον της για το νησί, επιρρίπτοντας παράλληλα τις ευθύνες για τις όποιες αστοχίες και τη μη σωστή λειτουργία των υποδομών στην ανεπάρκεια και την ολιγωρία της δημοτικής αρχής.