Καυστική κριτική της παράταξης “Πολίτες για τα νησιά μας” στη Δημοτική Αρχή Νάξου με φόντο απορριπτική απόφαση της ΑΔΑ για πράξη που σχετίζεται με τις καταστροφές στην περιοχή του “Απόλλωνα”

“Εξαγγελίες για το φαίνεσθαι”

Προ των ευθυνών της θέτει η παράταξη “Πολίτες για τα νησιά μας” τη Δημοτική Αρχή Νάξου αναφορικά με την κατάσταση του “Απόλλωνα”, με αφορμή απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για πράξη του αρμόδιου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ζητώντας πλήρη ενημέρωση σχετικά την πορεία μελετών κι έργων ανακούφισης της περιοχής.

Με σαφείς παραπομπές στις παρατηρήσεις και το σκεπτικό της ΑΔΑ (ΑΔΑ: ΨΗΑΓΟΡ1Ι-Ζ99), η οποία και φωτογραφίζει την ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής σε επίπεδο ενεργειών για την ανάθεση της μελέτης αποκατάστασης των ζημιών στον πολύπαθο “Απόλλωνα”, η παράταξη της αντιπολίτευσης, στηλιτεύει συνολικά τη στάση της δημοτικής πλειοψηφίας, απαιτώντας “γενναίες” απαντήσεις κι όχι “μετάθεση των ευθυνών” για ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο.

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως, η περιοχή του “Απόλλωνα” έχει μετρήσει σοβαρές πληγές καθ΄ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών κι ως εκ τούτου, η αντιπολίτευση έρχεται να καυτηριάσει τη συμπεριφορά των μελών της Δημοτικής Αρχής, για την οποία επισημαίνει πως το ενδιαφέρον της, εξαντλείται σε “εξαγγελίες για το φαίνεσθαι”.

 

Οκτώ μήνες για την ανάθεση μελέτης

Συγκεκριμένα, η Αποκεντρωμένη αναλύει το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης σε ένα πολυσέλιδο περιεχόμενο, με την αντιπολίτευση μάλιστα, να εστιάζει στο σημαντικότερο τμήμα της, που θέλει την κήρυξη του Απόλλωνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης να έγινε τον Φεβρουάριο του 2016 και η απόφαση της ανάθεσης της μελέτης αποκατάστασης να πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2016. Αναλύοντας τους λόγους στην εν λόγω απόφαση, καταλήγει στη μη έγκριση της απόφασης του Λιμενικού Ταμείου Νάξου, με το σημαντικότερο τμήμα του περιεχομένου της μη έγκρισης να είναι το εξής: “Το γεγονός ότι από την 29/02/2016, ημερομηνία που κηρύχθηκε ο Απόλλωνας σε κατάσταση έκτακτης πολιτικής προστασίας έως την ημερομηνία ανάθεσης της μελέτης σύμφωνα με την υπ’ αριθ.209/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Νάξου ήτοι την 20/10/2016 μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου το Δ.Λ.Τ. Νάξου είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει τακτικές διαδικασίες ανάθεσης της μελέτης, ως εκ τούτου δεν καλύπτεται η παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/16 όπου αναφέρει ότι «…Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη»”.

 

Σύντομη αναδρομή στις ενέργειες

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, η παράταξη “Πολίτες για τα νησιά μας” εξέδωσε μία αναλυτική ανακοίνωση, προκειμένου να ασκήσει εκ νέου πίεση στη Δημοτική Αρχή για να ενημερωθούν οι δημότες σχετικά με τις ενέργειες και τις διαδικασίες των μελετών και των έργων αποκατάστασης στον “Απόλλωνα” Νάξου. “Με θλίψη αλλά χωρίς καμία έκπληξη διαπιστώσαμε σήμερα, μία ακόμα απορριπτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σε πράξη του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Άλλωστε συνηθίσαμε τον τελευταίο καιρό να βλέπουμε τέτοια φιρμάνια...Και δεν θα αποτελούσε μεγάλη είδηση, αν η τελευταία πράξη του δράματος δεν αφορούσε την αποκατάσταση των ζημιών στην λιμενική ζώνη του Απόλλωνα, δηλαδή μέρος της περιοχής που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων του περσινού Φλεβάρη με την υπ αρ.πρωτ.24063/66/29-02-2016. Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, η οποία παρατάθηκε με την με αρ. 103156/351/19-08-2016 όμοια, έως και την 26 Φεβρουαρίου 2017. Πιο συγκεκριμένα, με το με αρ. πρωτ. 5896/01-02-2017 (ΑΔΑ:ΨΗΑΓΟΡ1Ι-Ζ99) έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ακυρώθηκε ως μη νόμιμη η υπ’ αριθμόν 209/2016 (ΑΔΑ:6Θ4ΜΟΡ0Ψ-ΧΞΓ) Απόφαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου με θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών εγκαταστάσεων Απόλλωνα Νάξου»” αναφέρουν τα μέλη της, προβαίνοντας στην ερμηνεία των δεδομένων.

 

Δεν κάνατε τίποτα”

Σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, η ευθύνη για τη μη προώθηση των προσπαθειών επούλωσης των “τραυμάτων” του “Απόλλωνα” βαρύνει τη Δημοτική Αρχή, καθώς, όπως τονίζουν, “Το σκεπτικό της απόφασης είναι ξεκάθαρο. Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.4412/16), «...Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη...». Κοινώς πέρασαν 8 ολόκληροι μήνες από την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και δεν κάνατε τίποτα...”.

 

Προκλητική αμέλεια”

Συνεπώς, όπως προσθέτουν, “τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα που πρέπει επιτέλους να απαντηθούν”, τα οποία κι έχουν ως ακολούθως: “Είναι δυνατόν να κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής προστασίας (έκτακτης ανάγκης) η Τ.Κ. Κορωνίδας (και ο Απόλλωνας) την 29/02/2016 και το Δ.Λ.Τ Νάξου να προβαίνει σε ανάθεση της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών την 20/10/2016 δηλαδή 8 μήνες αργότερα; Γιατί δεν προχωρήσατε σε απευθείας ανάθεση της μελέτης για την αποκατάσταση των ζημιών στην πληγείσα περιοχή με το προηγούμενο νομικό καθεστώς και πριν την έκδοση του νέου νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.4412/16) τον Αύγουστο του 2016; Ποιος θα σας έλεγε τότε ότι κακώς χρησιμοποιήσατε τη συγκεκριμένη πρόνοια της νομοθεσίας; Πόσος καιρός πρέπει να περάσει, πόσα σεμινάρια πρέπει να διοργανωθούν, πόσα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν για αυτά, ώστε να ενημερωθεί επιτέλους η ηγεσία του Δ.Λ. Τ Νάξου σε ποια διάταξη του Νόμου εμπίπτει; Είναι δυνατόν να μην έχουν βρει ακόμα τον τρόπο (ο οποίος είναι ξεκάθαρος) για να προχωρήσουν με την τόσο προσφιλή τους διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε ένα αντικείμενο που κανείς δεν θα τους κατηγορούσε για την επιλογή της συγκεκριμένης διαδικασίας; Είναι η 2η φορά μέσα σε 2 χρόνια που ο Απόλλωνας, τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το μόνο που έκανε η Δημοτική Αρχή, για να δώσει ουσιαστική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το χειμαζόμενο από τις καταστροφές κομμάτι του Δήμου μας, είναι φωτογραφίσεις και εξαγγελίες, μόνο και μόνο για να φανεί ότι το θέμα τους απασχολεί. Μετά από 2 χρόνια και τις δεκάδες φορές που το σύνολο της αντιπολίτευσης έχει θέσει ερωτήματα για το θέμα του Απόλλωνα, η απάντηση που αρνείται να μας δώσει η Δημοτική Αρχή για την πορεία μελετών και έργων ανακούφισης των πληγών στην περιοχή, μας δίνεται ξεκάθαρα από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές: συνεχείς αδιανόητες καθυστερήσεις και προκλητική αμέλεια. Ας αναλάβει επιτέλους η Δημοτική Αρχή τις ευθύνες της”. Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, σπεύδουν να προλάβουν την απάντηση της Δημοτικής Αρχής, προτρέποντάς την πως, δεν θα δεχθούν δικαιολογίες ή μετάθεση ευθυνών σε υπαλλήλους. “Υ.Γ: Και για να προλάβουμε τα γνωστά ευφυολογήματα των αιρετών διοικούντων ότι φέρουν ευθύνη μόνο για την σκοπιμότητα ενώ για τη νομιμότητα ευθύνεται η υπηρεσία, δεν θα αποτελέσει δείγμα πολιτικής γενναιότητας αν για ακόμα μια φορά επιχειρήσουν να μετακυλήσουν την ευθύνη της «νέας γκάφας» στους υπαλλήλους” σημειώνουν χαρακτηριστικά.