Παράσταση διαμαρτυρίας των κατοίκων του Κορθίου Άνδρου για την απόφαση της Εθνική Τράπεζας να κλείσει το γραφείο συναλλαγών της περιοχής

Διαμαρτυρία των Κορθιανών για την Εθνική Τράπεζα

  • Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, 2018 - 06:12

Με έντονα αγωνιστική διάθεση συμμετείχαν σύσσωμοι οι κάτοικοι του Κορθίου Άνδρου στην παράσταση διαμαρτυρίας στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στη Χώρα, για την κατάργηση του γραφείου συναλλαγών της περιοχής τους.

Μία κίνηση εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, που δεν αποφέρει κανένα πραγματικό όφελος για το πιστωτικό ίδρυμα, η οποία συνιστά απαξίωση για την περιοχή του Κορθίου, όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι υποστηρίζουν, γεγονός που τεκμηριώθηκε απόλυτα κατά την διάρκεια επικοινωνίας τους με τα διευθυντικό στέλεχος του κεντρικού καταστήματος.

Μία ενέργεια που κρίνεται άνευ πραγματικού λόγου και μηδενικού οφέλους για την τράπεζα, όπως σχολιάζεται από τους κατοίκους του Κορθίου, ιδιαιτέρως μετά από 50 χρόνια εξυπηρέτησης της περιοχής και ειδικότερα κατόπιν της ιδιαίτερης υποστήριξης που οι ίδιοι παρείχαν, αφού αποδέχθηκαν την αποχώρηση δύο άλλων τραπεζών προκειμένου να διατηρηθεί η παραμονή της Εθνικής στην περιοχή.

Στην παράθεση των αιτημάτων τους και τη δίκαιη διεκδίκηση τους, τους κατοίκους εκπροσώπησε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, Χρήστος Βουραζέρης, ο οποίος ανέπτυξε το πλήρες σκεπτικό της διαμαρτυρίας αλλά και της διεκδίκησης, σημειώνοντας ότι το μόνο που επιτυγχάνεται είναι η απαξίωση του τόπου και να πληγεί η φήμη της τράπεζας.

Οι θέσεις που αναπτύχθηκαν και αιτιολόγησαν πλήρως την αντίδραση των κατοίκων αφορούσαν στην απουσία κόστους για τη παραμονή του γραφείο συναλλαγών της τράπεζας στο Κόρθι, καθώς εκ μέρους της παραμένει η επιβάρυνση του ενοικίου λόγω της παραμονής του μηχανήματος αυτόματης ανάληψης, όπως επίσης παραμένει και η επιβάρυνση των χρηματαποστολών, ενώ το μισθολογικό κόστος είναι ανύπαρκτο αφού η υπάλληλος που εξυπηρετούσε μεταφερόταν από το υποκατάστημα της Χώρας.

Ειδική αναφορά έγινε και στη δυσκολία μετάβασης των κατοίκων, για τις καθημερινές τους συναλλαγές, στη Χώρα, καθώς η απόσταση υπερβαίνει τα 30 χιλιόμετρα, με ελλιπή συγκοινωνία, πολύ δε περισσότερο για τους ηλικιωμένους σχετικά με τις συντάξεις τους.

Πολλοί ήταν αυτοί δε ήταν αυτοί που υποστήριξαν, ως μέτρο άσκησης πίεσης προς την τράπεζα, την απόσυρση του συνόλου των λογαριασμών των κατοίκων του Κορθίου και τη μεταφορά τους σε άλλη τράπεζα, όπως επίσης και την κατάργηση των μηχανημάτων πληρωμής καρτών POS από τις τοπικές επιχειρήσεις.

Με την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και παράθεση των πραγματικών προβλημάτων που προκαλούνται στο Κόρθι, αποφασίστηκε η σύνταξη σχετικού υπομνήματος, το οποίο θα αποσταλεί προς τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας και η πραγματοποίηση μίας συνάντησης ώστε να εξευρεθεί μία ουσιαστική και άμεσα υλοποιήσιμη λύση προς εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων του Κορθίου και της ευρύτερης περιοχής.