Ο αναπτυξιακός οργανισμός «ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.» θα αναλάβει το έργο για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον Δήμο

Στροφή στην ηλεκτροκίνηση και για την Ανάφη

  • Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, 2024 - 06:17

Σε προγραμματική σύμβαση με τον αναπτυξιακό οργανισμό «ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.», προχωρά ο Δήμος της Ανάφης, προκειμένου να «τρέξει» το έργο με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον Δήμο Ανάφης», προϋπολογισμού 378.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο εντάχθηκε πριν ένα χρόνο στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και περιλαμβάνει την αγορά ενός επιβατηγού οχήματος 5 θέσεων,  ενός  λεωφορείου, καθώς και των αναγκαίων φορτιστών.

«Αγκάθι» η υποστελέχωση του Δήμου

Ο αναπτυξιακός οργανισμός «ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.» θα αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον Δήμο Ανάφης» της Πρόσκλησης ΑΤ12, του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αυτό αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια κατεπείγουσας συνεδρίασης που πραγματοποίησε η δημοτική επιτροπή του Δήμου Ανάφης,  για το συγκεκριμένο θέμα.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της επιτροπής, Ιάκωβος Ρούσσος αναφερόμενος στο θέμα ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι ο Δήμος δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση ώστε να ανταποκριθεί στην εκπόνηση των τευχών της προμήθειας και στις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης, ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η υλοποίησή της πράξης εντός των χρονοδιαγραμμάτων των υποχρεώσεων των αποφάσεων ένταξης και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό,  ο κ. Ρούσσος πρότεινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΘΗΡΑ – Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.», στον οποίο συμμετέχει ως μέλος ο Δήμος της Ανάφης, πρόταση που έγινε αποδεκτή επί συνόλου από τα μέλη της επιτροπής.

Ο συγκεκριμένος αναπτυξιακός οργανισμός συστάθηκε τον Απρίλιο του 2022 με βάση το άρθρο 2 του ν. 4674/2020 για την Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ και αποτελεί πολυμετοχική ανώνυμη δημοτική εταιρεία ειδικού αναπτυξιακού σκοπού και στον οποίο συμμετέχουν οι δήμοι Θήρας, Σικίνου, Ανάφης, Φολεγάνδρου και Ίου.

Η εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό των μετόχων, των λοιπών ΟΤΑ, αλλά και Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης τις διαδικασίες υλοποίησης έργων (ωρίμανση, ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, δημοπράτηση, επίβλεψη), την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, διαχειρίζεται και αξιοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας χρηματοδοτικά εργαλεία και αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή και ευρωπαϊκούς πόρους, σχεδιάζει και διαχειρίζεται την τουριστική πολιτική ενός προορισμού, συστήνει και διαχειρίζεται Ταμεία Χαρτοφυλακίου, σχεδιάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης (ΕΦΔ), και προγράμματα LEADER, συγκροτώντας Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).

Τα νησιά που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ηλεκτροκίνησης

Τα νησιά που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ηλεκτροκίνησης «Αντώνης Τρίτσης» είναι η Σύρος με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, η Σίκινος με το ποσό ύψους 719.000 ευρώ, η Ανάφη με 378.000 ευρώ και η Σαντορίνη με  1.500.000.

Επίσης και άλλα νησιά έχουν ενταχθεί στον κατάλογο για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως είναι η Μύκονος με προϋπολογισμό ύψους 39.680 ευρώ, η Νάξος όπου ο ελληνικός τεχνολογικός Όμιλος Eunice σε συνεργασία με την Amazon Web Services εγκατέστησε δύο φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και η Πάρος που συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων της χώρας που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).

Η Κύθνος στον «ρυθμό» της ηλεκτροκίνησης

Η Κύθνος από τον Ιούνιο του 2013 έχει εισέλθει στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, με την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης που πραγματοποιούνται από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ / DAFNI Network στο πλαίσιο του Kythnos Smart Island Project.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κύθνου αναβάθμισε τον στόλο των δημοτικών οχημάτων με επιπλέον σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, διαθέτοντας πλέον τρία συνολικά ηλεκτρικά οχήματα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών του.

Πρόκειται για δύο επιβατικά Nissan Leaf, τα οποία ενισχύουν την τεχνική υπηρεσία και το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» και ένα απορριμματοφόρο ADDAX με ανατρεπόμενο κάδο, το οποίο προστέθηκε στην υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων και το πρόγραμμα αποκομιδής πόρτα-πόρτα από τις επιχειρήσεις εστίασης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η Κύθνος διαθέτει από το 2017 τον  πρώτο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Αιγαίο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί έμπροσθεν του δημαρχείο,  στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου WiseGRID (HORIZON 2020). H Κύθνος συμμετέχει στο έργο μέσω του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου με την υποστήριξη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.

Παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Ενισχύεται το Πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2», που αφορά στη χορήγηση κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία προβλέπει παράταση του προγράμματος έως τον Απρίλιο του 2024.

Κανονικά το πρόγραμμα ήταν να τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2023, όμως τα προβλήματα λόγω αλλαγής αρμοδιότητας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Μεταφορών, σε συνδυασμό με τον πολύ μεγάλο αριθμό των αιτήσεων, είχαν δημιουργήσει καθυστερήσεις.

Η παράταση δόθηκε με κοινή υπουργική απόφαση τριών υπουργών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Σύμφωνα λοιπόν με την ΚΥΑ, η νέα προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2» ορίζεται για τις 30 Απριλίου του 2024, ενώ η προθεσμία καταβολής των χρημάτων από το δημόσιο προς τους δικαιούχους ορίζεται για τις 30 Ιουνίου του 2025.

Ειδικότερα, στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης στα 65 εκατ. ευρώ και παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων πόρων από μία κατηγορία οχημάτων σε άλλη, για την οποία οι πόροι έχουν εξαντληθεί.

Παράλληλα, ορίζεται προθεσμία 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος από τον δικαιούχο, με καταβολή προκαταβολής ή συμφωνητικού χρονομίσθωσης με προκαταβολή.

Η ρύθμιση αφορά αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και συμπεριληφθεί ή θα συμπεριληφθούν σε απόφαση υπαγωγής. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής των ανωτέρω, η αίτηση θα απορρίπτεται και το ποσό της επιδότησης θα αποδεσμεύεται.

Περιορίζεται το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της αγοράς τού ηλεκτρικού οχήματος από 12 σε 8 μήνες, από την ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Με τις ρυθμίσεις αυτές περιορίζεται το πλήθος των αιτήσεων που παραμένουν ανενεργές και απελευθερώνονται πόροι για την υποβολή νέων αιτήσεων από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν άμεσα στην αγορά ηλεκτρικού οχήματος.