Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

Ομιλία για τη Ναυτιλία και τη Νησιωτική Πολιτική