Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου

  • Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου, 2018 - 14:02
  • /   Eνημέρωση: 31 Δεκ. 2018 - 13:33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Επιδόθηκε στις 21-12-2018 στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου για την αγνώστου διαμονής/έδρας Ατομική Επιχείρηση με την επωνυμία «DE FRANCHESCHI ANDREA» και δτ. «MYKONOS CRYSTAL» που είχε έδρα στο Φανάρι Μυκόνου με ΑΦΜ 168105561 , η από 21-12-2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΚΛΗΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» με ΑΦΜ 094014298, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παύλου Φιλιππούση, με την οποία γνωστοποιεί ότι στις 8-1-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Συμβ/φου Αθηνών Αιμ. Χατζηαναγνώστου θα εξετάσει ενόρκως τη μάρτυρα Θεοδώρα – Ουρανία Παπακώστα προς απόδειξη των ισχυρισμών της υπ’αρ. κατ. στο Μον. Πρωτ. Σύρου 811/2018 αγωγής της, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενη να παραστεί κατά την εξέταση της μάρτυρος.

Σύρος, 21-12-2018

Παύλος Ε. Χρυσαφίδης

Δικ. Επιμελητής Εφετείου Αιγαίου

Αριθμός Φύλλου: 
5032