Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση κτιρίου στην Θήρα Περιλήψεις 5096 2019-04-01
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 Ισολογισμοί 5096 2019-04-01
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάρου 4370 Περιλήψεις 5096 2019-04-01
Δωρεές στην Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου Δωρεές 5096 2019-04-01
Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου για το έτος 2019 2857 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5095 2019-03-29
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 Δήμου Τήνου 2514 Προϋπολογισμοί 5095 2019-03-29
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5095 2019-03-29
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - καταστήματος (πρώην Αγορά) 6603 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5095 2019-03-29
Μνημόσυνο Σπύρου Γεράρδη Μνημόσυνο 5095 2019-03-29
Μνημόσυνο Αμαλίας Φιλιπποπολίτου - Κάϊλα Μνημόσυνο 5095 2019-03-29
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5095 2019-03-29
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου 150 Προϋπολογισμοί 5094 2019-03-28
Επίβλεψη, επσκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων ΟΙΑΣ και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Θήρας έτους 2019 730 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5094 2019-03-28
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκποίησης δημοτικού ακινήτου στην Αγκαιριά Δήμου Πάρου 4086 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5094 2019-03-28
Ανακοίνωση Αλλαγής Επωνύμου από Μουλάρθι σε Τελχάι Ανακοίνωση 5094 2019-03-28
Λήψη απόφασης για Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους 3682 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5094 2019-03-28
Εκμίσθωση κτιρίου και δύο αποθηκών εντός χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου 798 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5093 2019-03-27
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Προκήρυξη Θέσεων 5093 2019-03-27
Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Ιητών έτους 2019 Προϋπολογισμοί 5092 2019-03-26
Γνωστοποίηση Γάμου Γιαννακόπουλου Ιωάννη και Λούβαρη Κατερίνας Γνωστοποίηση Γάμου 5092 2019-03-26
Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 5956 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5092 2019-03-26
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Sterckeman Philipp Περιλήψεις 5092 2019-03-26
Μνημόσυνο Μάρκου Β. Ρηγούτσου Μνημόσυνο 5092 2019-03-26
Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου" Δωρεές 5092 2019-03-26
Έγκριση Κανονισμού Δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού Απόσπασμα 5091 2019-03-22
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Ειρήνης Καντιώτη Περιλήψεις 5091 2019-03-22
Ορισμός Αντιδημάρχου Τουρισμού 25 Απόφαση 5091 2019-03-22
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 505 Προϋπολογισμοί 5091 2019-03-22
Ανακοίνωση Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στη θέση Ακρωτήρι Τραγουδιστής του Δήμου Σίφνου 12795 Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Περίληψη Επιδοθέντος Εγγράφου για αγνώστου διαμονής Ιωάννη Καλεσάκη Περιλήψεις 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 5880 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 74113 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 65924 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 65791 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Μνημόσυνο Γεωργίου Λίτσα Μνημόσυνο 5091 2019-03-22
Μνημόσυνο Λουκά Ρούσσου Μνημόσυνο 5091 2019-03-22
Προμήθεια Μονάδας Αφαλάτωσης 119 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 της ΔΕΥΑ Μυκόνου 4601 Προκήρυξη Θέσεων 5090 2019-03-21
Αναγγελία Γάμου Καρακατσάνη Κωνσταντίνου και Κρανιώτη Αρετής Αναγγελία Γάμου 5090 2019-03-21
Περίληψη Απόφασης Τροποποίησης Καταστατικού Σωματείου Περιλήψεις 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του 1ου Νηπιαγωγείου Παροικίας 3741 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας 3746 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Νεότητας 3745 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Εύρεση και αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου προς χρήση στάθμευσης 3744 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για χρήση αποθήκης στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας 3743 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Μίσθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου 3742 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5090 2019-03-21
Ευχαριστήριο Λίζας Δ. Γαδ Ευχαριστήριο 5090 2019-03-21
Μνημόσυνο Καλομοίρας Ζαχαρίου Μνημόσυνο 5090 2019-03-21

Σελίδες