Αυστηρότερα πρόστιμα στη μη έκδοση μικρών αποδείξεων«Άφεση αμαρτιών» στους μεγαλοοφειλέτες

Η υστέρηση των κρατικών εσόδων, σε συνδυασμό με την αύξηση της παραβατικότητας των επιχειρηματιών, αποτέλεσαν το έναυσμα για την επιβολή αυστηρότερων προστίμων στις περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων για μικροσυναλλαγές έως 5.000 ευρώ.

Από την επόμενη χρονιά θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, ο οποίος στοχοποιεί τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δεν εκδίδουν αποδείξεις και αφορά σε παραβάσεις που θα διαπραχθούν αλλά και σε όσες διαπιστώθηκαν από τις 26 Ιουλίου φέτος και μετά.

Το νέο ποινολόγιο που θα εφαρμοστεί, περιλαμβάνει αυστηρότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όμως μειωμένα πρόστιμα σε περιπτώσεις έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Τα πρόστιμα

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν το τετραήμερο από 26 Ιουλίου 2013 έως και 31 Ιουλίου 2013 και αφορούν σε μη έκδοση αποδείξεων, η κάθε μία αποτελεί αυτοτελή παράβαση και σε περίπτωση διατήρησης βιβλίου εσόδων-εξόδων, επιβαρύνεται με πρόστιμο 800 ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις διατήρησης διπλογραφικών το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.

Τα ποσά των προστίμων διαφοροποιούνται από την έναρξη του επόμενου έτους και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο θα επιβάλλεται 1.000 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία, 2.500 ευρώ για κάθε μη εκδοθέν ή ανακριβώς εκδοθέν φορολογικό στοιχείο εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία.

Όσον αφορά στην έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, αξίας άνω των 1.200 ευρώ, τα πρόστιμα μειώνονται από 50% έως και 75% και για τη μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεων, τιμολογίων κ.λπ.) που έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη συναλλαγής συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 5.000 ευρώ, το πρόστιμο μειώνεται κατά 60%, καθώς περιορίζεται από το 100% στο 40% της αξίας της συναλλαγής.

Πέραν αυτών μείωση κατά 50% από το διπλάσιο στο ισόποσο της αξίας του στοιχείου, θα έχουν και τα πρόστιμα για κάθε πλαστό ή νοθευμένο φορολογικό στοιχείο άνω των 1.200 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το πρόστιμο ΦΠΑ για έκδοση ή λήψη φορολογικών στοιχείων, μειώνεται κατά 83%, εφόσον διαπιστωθεί ότι με τη συγκεκριμένη παράβαση μειώθηκε ή μηδενίστηκε ο οφειλόμενος ΦΠΑ ή υπήρξε επιστροφή ΦΠΑ.

Μεταξύ των ρυθμίσεων, υπάρχει η πρόβλεψη για να δοθεί «συγχωροχάρτι» στους μεγαλοοφειλέτες καθώς ρυθμίζονται ευνοϊκά οι εκκρεμείς υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, με αναδρομική μείωση των προστίμων που ήδη επιβλήθηκαν.