Δήμος Άνδρου

Επισκευή δημοτικού κτιρίου Όρμου Κορθίου

  • Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου, 2017 - 06:22

Ο Δήμος Άνδρου υλοποίησε ένα σημαντικό έργο για τον Όρμο Κορθίου, ολοκληρώνοντας τις εργασίες του δημοτικού κτιρίου που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου και το ΚΕΠ, με το κτίριο να αλλάζει όψη.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες στο κτίριο:

• Κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στην αυλή του δημοτικού κτιρίου. Παράλληλα, τοποθετήθηκε ξύλινη πόρτα στο μέσον της και εκατέρωθεν κατασκευάστηκαν λαμπάδες.
• Επισκευή της πλακόστρωτης αυλής. Συγκεκριμένα, επισκευάστηκαν τα σημεία, όπου είχαν αποξηλωθεί οι πλάκες, καθώς επίσης πλακοστρώθηκε μεγάλο κομμάτι της αυλής.
• Κατασκευή και τοποθέτηση δύο ξύλινων πορτών, μία για την αυλή και μία για την είσοδο του κτιρίου.
• Αποξήλωση των πέντε φθαρμένων παραθύρων από την όψη του κτιρίου που βλέπει στη θάλασσα και αντικατάστασή τους με νέα ίδιου τύπου.