Αναπροσαρμογή των ποσών που θα καταβάλλουν οι γονείς των νηπίων και των βρεφών στις αντίστοιχες δομές του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Αλλαγές στα τροφεία των παιδικών σταθμών

Απ. Ρουσσουνέλος: Κριτήρια ορθολογικά που βάζουν τέλος σε άνιση μεταχείριση οικογενειών

Στην αποσύνδεση του ετήσιου οικονομικού εισοδήματος από το μηνιαίο ποσό των τροφείων που οφείλει να καταβάλει η κάθε οικογένεια ή ο κάθε γονέας για το παιδί που φοιτά στον βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης προχωρά η Δημοτική Αρχή με σχετική εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο, θεσπίζοντας πλέον, ένα ενιαίο ποσό για το σύνολο των ενδιαφερόμενων γονέων.

Διατηρώντας – μόνον - τη δυνατότητα εξαίρεσης ειδικών κατηγοριών – περιπτώσεων που είτε συνολικά, είτε μερικώς, μπορούν να απαλλάσσονται από την καταβολή της μηνιαίας δόσης των τροφείων για σοβαρούς λόγους, η Δημοτική Αρχή αποφασίζει να ακολουθήσει διαφορετική “πολιτική” για το σχολικό έτος 2016 – 2017 καθώς και για τα επόμενα χρόνια, έως και τη λήξη της τρέχουσας θητείας, στο πλαίσιο της επιβεβλημένης “ισότιμης μεταχείρισης των οικογενειών”.

Στη σχετική ενημέρωση προέβη ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος, Απόστολος Ρουσσουνέλος, κατόπιν της λήψης της σχετικής έγκρισης και από την πλευρά της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό του ύψους των νέων τροφείων, προκειμένου να γνωστοποιήσει τη νέα “ρότα” που θα ακολουθήσει η δημοτική πλειοψηφία, με φόντο ελάχιστες πλην όμως κραυγαλέες περιπτώσεις ανισότιμης αντιμετώπισης γονέων και οικογενειών, βάσει των ισχυόντων έως σήμερα κριτηρίων.

Η τελική έγκριση στην πρόταση αναπροσαρμογής των κριτηρίων θα δοθεί απόψε το βράδυ, οπότε και συνεδριάζει το σώμα του δημοτικού συμβουλίου.

Στα 40 ευρώ η μηνιαία καταβολή. Ποιες οι εξαιρέσεις

Ειδικότερα, τα νέα κριτήρια προκύπτουν μετά από εισήγηση που τροποποιεί την απόφαση των κριτηρίων επιβολής των τροφείων που ίσχυε μέχρι και για το σχολικό έτος που συμπληρώθηκε προ διμήνου, διαμορφώνοντας στο εξής το ποσό της μηνιαίας καταβολής στα 40 ευρώ για όλες τις περιπτώσεις. Αυτή αποτελεί τη γενική κατηγορία, της οποίας ακολουθούν εξαιρέσεις στις οποίες εντάσσονται συγκεκριμένες περιπτώσεις που απαλλάσσονται της οικονομικής καταβολής των προβλεπόμενων χρημάτων για τη “φοίτηση” των νηπίων στις δημοτικές δομές. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω εξαιρέσεις έχουν ως ακολούθως: 1. Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για οικογένειες που έχουν περισσότερα των 4 ανηλίκων μελών ή και εξαρτώμενων μελών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 900 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο και κατά 1.500 ευρώ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος. (σσ. διευκρινίζονται στην εισήγηση ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη). 2. Οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο (γονέας ή τέκνο): α. Χαρακτηρισμένο με απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ως εφ΄ όρου ζωής ανάπηρο με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, β. Χαρακτηρισμένο από αρμόδια Επιτροπή ΚΕ.ΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, γ. Χαρακτηρισμένο από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.ΠΑ με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω εάν πρόκειται για άτομο πάσχον από διαβήτη τύπου 1, με οικογενειακό εισόδημα έως 17.000 ευρώ. 3. Χήρες/οι, διαζευγμένοι/ες, μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 4. Για νήπια και βρέφη των οποίων η κηδεμονία έχει ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα (πέραν των γονέων) με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ. 5. Άνεργοι γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ και 6. Υπάλληλοι βρεφικού και παιδικού σταθμού.

Περιπτώσεις που προβλέπεται ελάφρυνση

Εκτός από τα κριτήρια πλήρους απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής των τροφείων σε μηνιαία βάση, πρέπει να αναφερθεί πως, η δημοτική πλευρά έχει προβλέψει και δύο κατηγορίες για τις οποίες οι γονείς θα τυγχάνουν οικονομικών ελαφρύνσεων. Αυτές έχουν ως ακολούθως: 1. Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται σε παιδικό ή βρεφικό σταθμό δύο νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, οι γονείς ή κηδεμόνες θα καταβάλλουν για το δεύτερο νήπιο ή βρέφος οικονομική συμμετοχή μειωμένη κατά το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο πρώτο νήπιο ή βρέφος. 2. Σε περιπτώσεις οικογενειών των οποίων φιλοξενούνται στους παιδικούς και τον βρεφικό σταθμό τρία ή περισσότερα νήπια ή βρέφη κατά την ίδια χρονική περίοδο, δεν θα καταβάλλονται τροφεία για το τρίτο, τέταρτο κλπ νήπια ή βρέφη.

Επιδιώκουμε ισότιμη μεταχείριση”

Στη γενική ενημέρωσή του, ο κ. Ρουσσουνέλος επεσήμανε εξ αρχής πως, η εν λόγω αλλαγή – αναπροσαρμογή των τροφείων στην οποία και προχωρά ο Δήμος κινείται στον άξονα της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των γονέων και των οικογενειών που επιλέγουν τους παιδικούς και τον βρεφικό σταθμό του Δήμου για την φύλαξη των παιδιών τους. Όπως γνωστοποίησε έως και πέρυσι, το ύψος των τροφείων ανερχόταν σε 50 ευρώ, ενώ σήμερα διαμορφώνεται ελαφρώς πιο φθηνό, ήτοι, στα 40 ευρώ. “Βασικό στοιχείο της παραπάνω πρότασης αποτελεί ο εξορθολογισμός της μηνιαίας οικονομικής υποχρέωσης γονέων και κηδεμόνων βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους σταθμούς του Δήμου, με αποσύνδεση του ετήσιου πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από το ύψος της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης (εφόσον παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες προς όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και βρέφη) και με έμφαση σε ένα κοινωνικό πρόσημο” δήλωσε ο κ. Ρουσσουνέλος, τονίζοντας πως, στόχος στο εξής, είναι να μην παρατηρηθούν ούτε ελάχιστες – πλην όμως υπαρκτές περιπτώσεις μέχρι σήμερα - ανισότιμης αντιμετώπισης οικογενειών. Μάλιστα ο ίδιος, χωρίς να προχωρά σε γνωστοποίηση ιδιαίτερων στοιχείων, τόνισε πως, “Παρατηρήσαμε περίπτωση επιχειρηματία με υψηλό εισόδημα άνω των 70.000 ευρώ, ο οποίος δεν πλήρωνε καθόλου τροφεία καθώς είχε τρία παιδιά, ενώ αντίθετα, μία περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με τη μητέρα να έχει εισόδημα 8.000 ευρώ, η οποία πλήρωνε κάθε μήνα”.

“Ορίζουμε ορθολογικά κριτήρια” επανέλαβε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με την εφημερίδα ο ίδιος, εξηγώντας πως, “πέρα από την γενική κατηγορία, υπάρχουν και προβλέπονται ρητά συγκεκριμένες εξαιρέσεις”.

Κληθείς να απαντήσει στην παρατήρηση, για ποιον λόγο η σχετική απόφαση λήφθηκε φέτος και δεν απασχόλησε νωρίτερα τη Δημοτική Αρχή, ο ίδιος υπήρξε λακωνικός λέγοντας τα εξής: “Πέρυσι ξεκινήσαμε να εξετάσουμε πώς δουλεύει το συγκεκριμένο σύστημα. Κάναμε αξιολόγηση των δεδομένων μας και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε άνιση μεταχείριση. Αποφασίσαμε να διορθωθούν τέτοιες περιπτώσεις και η αλλαγή να γίνει από τώρα. Κάποια κριτήρια ναι μεν ήταν σωστά, αλλά δεν εφαρμόζονταν ορθολογικά”.

Κλείνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα και αναφερόμενος σε στοιχεία που αποδεικνύουν κατά την πλευρά της Δημοτικής Αρχής ότι ο Δήμος, πέραν του δίκαιο προσώπου που θα διατηρεί απέναντι σε ανάγκες γονέων και οικογενειών που είναι ίδιες για το σύνολο των βρεφών και των νηπίων, θα απολαμβάνει – ενδεχομένως – και περισσότερα έσοδα, γνωστοποίησε πως, “Κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016, από τις 125 εγγραφές παιδιών/ βρεφών, “τροφεία” καταβάλλουν οι 71 οικογένειες. Τα αναμενόμενα έσοδα από τροφεία κατά τη φετινή χρονιά ανέρχονται σε 32.431 ευρώ”. Όπως πρόσθεσε παρακάτω, “με βάση την παραπάνω πρόταση, εάν κατά το τρέχον σχολικό έτος ίσχυαν οι παραπάνω χρεώσεις, “τροφεία” θα κατέβαλλαν 83 οικογένειες και τα έσοδα θα ανέρχονταν σε 33.200 ευρώ”. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επισημάνθηκαν και στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε αναμονή για εγγραφές. Άμεσα οι οριστικοί πίνακες της ΕΕΤΑΑ

Στο πλαίσιο της σφαιρικής ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων γονέων, πρέπει να σημειωθεί πως, τα τελικά αποτελέσματα για τις εγγραφές των παιδιών στις δομές του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης αναμένονται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών, αφού έως σήμερα εκκρεμεί η ανακοίνωση των οριστικών πινάκων της ΕΕΤΑΑ. Στις 18 του μήνα είχαν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες, ενώ σήμερα ολοκληρώνεται το διάστημα κατά το οποίο οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούσαν να καταθέσουν τις ενστάσεις τους. Σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση, δεν αποκλείεται στις 24 Αυγούστου να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες και οι λίστες των παιδιών που θα επιδοτηθούν από την ΕΕΤΑΑ για τη φοίτησή τους κατά το έτος 2016 – 2017, ώστε η Δημοτική Αρχή και η αρμόδια επιτροπή να ολοκληρώσει το έργο της και να ενημερώσει εγκαίρως τους γονείς. Υπενθυμίζεται πως, κάθε παιδί που “στηρίζει” η ΕΕΤΑΑ, αυτό επιχορηγείται για τη “φοίτησή” του με το ποσό των 240 ευρώ.