Το Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού της ΔΕΥΑ Σύρου αιτήθηκε προσλήψεις προς το ΔΣ της Δημοτικής Επιχείρησης, με φόντο κενές θέσεις και την άφιξη της νέας μονάδας 1.000 κυβικών νερού

Ζητούν στελέχωση για την λειτουργία της αφαλάτωσης

Στελέχωση με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στη λειτουργία της αφαλάτωσης του εργοστασίου της Ερμούπολης ζητά το προσωπικό της ΔΕΥΑ Σύρου και συγκεκριμένα, το Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης, με το διοικητικό συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά σε πρόσφατη συνεδρίασή του.

Ενόψει της προμήθειας της νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 1.000 κυβικών νερού και με φόντο κενές θέσεις που μένουν στην κατηγορία των μηχανικών λόγω συνταξιοδότησης εργαζομένων, το Σωματείο επεσήμανε εγκαίρως - προς τη Διεύθυνση και το πολιτικό προσωπικό της ΔΕΥΑ Σύρου - τις “ανοικτές” ανάγκες που προκύπτουν, με σκοπό την ανταπόκριση της Δημοτικής Επιχείρησης σε κάθε επίπεδο.

Αναφορικά με τον τρόπο αύξησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Σύρου κλήθηκε να ενημερώσει ο πρόεδρός της, Γιώργος Παπαμανώλης, ο οποίος παράλληλα απάντησε και για τον χρόνο “άφιξης” της νέας μονάδας, αλλά και για τον προγραμματισμό της Επιχείρησης σχετικά με τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του εργοστασίου της Ερμούπολης.

Αιτήματα, αποφάσεις και αναμονή για κάλυψη οργανικών θέσεων

Ειδικότερα, στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΔΕΥΑ Σύρου, τα αιτήματα των εργαζομένων και τις κινήσεις από πλευράς Δημοτικής Επιχείρησης γνωστοποίησε ο Διευθυντής της, Γιώργος Βακόνδιος, η ενημέρωση του οποίου είχε ως ακολούθως: “Κύριοι, Με το από 31/10/2018 έγγραφό του, το Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού της ΔΕΥΑΣΕ επισημαίνει στη Διεύθυνση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ την ανάγκη στελέχωσης του εργοστασίου αφαλάτωσης με τεχνίτες μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι με την επικείμενη συνταξιοδότηση ενός συναδέλφου μηχανικού, αλλά και με τη συνεχή επέκταση του εργοστασίου (προσθήκη μονάδος παραγωγής 1.000 m3/ ημέρα που πρόκειται να εγκατασταθεί) με την οποία αυξάνεται η ανάγκη για επίβλεψη και συντήρηση του εργοστασίου, το πρόβλημα της υποστελέχωσης γίνεται εντονότερο.

Το πρόβλημα που αναφέρουν οι συνάδελφοι του εργοστασίου της αφαλάτωσης είναι υπαρκτό, όμως η ΔΕΥΑΣ έχει ήδη μεριμνήσει γι αυτό συμμετέχοντας στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την κάλυψη πέντε κενών οργανικών θέσεων, δύο από τις οποίες είναι θέσεις Μηχανικών Δ.Ε. για το εργοστάσιο αφαλάτωσης. Μένει λοιπόν να περιμένουμε τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ (που αναμένεται να ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους) προκειμένου να καλυφθούν οι εν λόγω θέσεις.

Πέραν αυτών, η ΔΕΥΑΣ προγραμματίζει στην αμέσως επόμενη πρόσκληση μέσω ΑΣΕΠ για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων να υποβάλει αίτημα και για την κάλυψη της κενής θέσης που θα προκύψει μετά την αναμενόμενη συνταξιοδότηση ενός πρακτικού μηχανικού του εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης.

Τέλος, η ΔΕΥΑΣ θα εκδηλώσει ενδιαφέρον και για την πρόσληψη δύο εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη και των υπόλοιπων αφαλατώσεων του νησιού”.

Κατόπιν των ανωτέρω, η απόφαση του ΔΣ κινήθηκε σε δύο άξονες: Α. Στην υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη της κενής οργανικής θέσης πρακτικού μηχανικού του εργοστασίου αφαλάτωσης και β. Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019, στην υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη δύο εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την ενίσχυση και των υπόλοιπων αφαλατώσεων του νησιού”.

Ετοιμότητα σε κάθε ανάγκη

Ερωτηθείς σχετικά με τις ανάγκες που επισημάνθηκαν, ο Γιώργος Παπαμανώλης ενημέρωσε αναφορικά με το γεγονός πως κατά τη θητεία του, στη ΔΕΥΑ Σύρου, “η διακύμανση θα είναι για έναν ή δύο μήνες που το προσωπικό των μηχανικών θα είναι κατά ένα άτομο λιγότερο”, αφού όπως πρόσθεσε, οι μηχανικοί σήμερα για την αφαλάτωση στο εργοστάσιο της Ερμούπολης είναι πέντε.

Σχετικά με την αγωνία τους ενόψει της προμήθειας και λειτουργίας της νέας αφαλάτωσης των 1.000 κυβικών νερού, ο ίδιος ανέφερε: “Έχουμε υπογράψει τη σύμβαση και η εταιρεία λέει ότι θα την παραδώσει μέσα στον Δεκέμβριο, οπότε θα έχουμε και μία μονάδα που θα είναι της κούτας. Άρα, θα έχει πιο λίγες ανάγκες για συντήρηση συγκριτικά με άλλες”. Ως εκ τούτου, ο κ. Παπαμωνώλης πρόσθεσε πως, “Θα μπορέσουμε να σβήσουμε άλλες μονάδες, πιο γηρασμένες, οπότε θα είναι και πιο εύκολη η δουλειά τους”.

Μιλώντας για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και τα ωράρια της εργασίας τους, ο ίδιος γνωστοποίησε πως, “Οι βάρδιες τους είναι δύο άτομα”, αναγνωρίζοντας όμως πως, “Αν υπάρχει μία βλάβη είναι πιο δύσκολη και απαιτητική η δουλειά τους”. Επανέλαβε δε, πως, “Αν η δουλειά προχωρά στρωτά και δεν τύχει κάτι έκτακτο είναι υπέρ - αρκετοί οι δύο, ένας μηχανικός κι ένας εργάτης”. Σχετικά με την πρόβλεψη θέσεων στον Οργανισμό Λειτουργίας για την αφαλάτωση του εργοστασίου της Ερμούπολης, ανέφερε πως, “O Οργανισμός προβλέπει έξι άτομα μηχανικούς για το εργοστάσιο αφαλάτωσης και το αίτημά τους είναι για περισσότερα άτομα. Σήμερα έχουν μείνει πέντε αλλά χρειάζεται κι ένας έκτος ώστε σε έκτακτη απουσία, να καλυφθεί η κάθε ανάγκη”.

Επιβεβαιώνοντας τα ανωτέρω, όπως τα παρουσίασε και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑ Σύρου σχετικά με τις κινήσεις για πρόσληψη προσωπικού, ο κ. Παπαμανώλης υπογράμμισε πως, “Η λύση δεν είναι να προσλαμβάνουμε εκτάκτους”, αφού όπως τόνισε, “Οι ανάγκες είναι κατά κύριο λόγο μόνιμες και καλύπτονται από μόνιμο προσωπικό”.

Ερωτηθείς για το αν “γεννάται” ανησυχία για οικονομική επιβάρυνση της Δημοτικής Επιχείρησης από πρόσληψη περισσότερων ατόμων, ο ίδιος σημείωσε πως, “Ο προβληματισμός μας δεν ήταν το οικονομικό ζήτημα, αλλά η ορθολογική κατανομή του προσωπικού. Σίγουρα ένα άτομο ακόμη είναι μία μισθοδοσία παραπάνω. Αλλά και συγκριτικά με τις αφαλατώσεις της νότιας Σύρου, οι μηχανικοί είναι ίδιοι σε αριθμό και στη νότια Σύρο είναι και διάσπαρτες οι εγκαταστάσεις. Οπότε γίνεται εξ αποστάσεως η παρακολούθηση και παρεμβαίνουν όποτε χρειαστεί σε οποιαδήποτε μονάδα χρειαστεί”. Άρα, ανέφερε πως, για το εργοστάσιο κρίνεται σε προτεραιότητα το αίτημα πρόσληψης ενός μηχανικού, ενώ αναφορικά με τις ανάγκες της καλοκαιρινής σεζόν, υπήρξε σαφής για την έγκαιρη προετοιμασία: “Για την πρόσληψη εκτάκτων βγαίνει η πρόσκληση από την Αποκεντρωμένη τον Φεβρουάριο και κάνουμε την αίτηση. Σκοπός είναι να έχουμε παραπάνω άτομα για το καλοκαίρι του 2019, επειδή λόγω αυξημένης κατανάλωσης, μία έκτακτη ανάγκη, απαιτεί πιο γρήγορη παρέμβαση κι επίλυση του προβλήματος”.

Συνεχής μέριμνα

Δεδομένης της εξέλιξης σχετικά με την προμήθεια της νέας μονάδας και μάλιστα εντός του τρέχοντος μήνα, ο κ. Παπαμανώλης, ενημέρωσε για τον περαιτέρω προγραμματισμό της ΔΕΥΑ Σύρου. “Θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. Δεν έχουμε ανάγκη να δουλέψουμε όλες τις μονάδες τον χειμώνα, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε στοιχεία για τη δοκιμαστική λειτουργία, για να μπορέσει να πάρει την α΄ δόση που προβλέπεται από τη σύμβαση, αμέσως θα σβηστούν άλλες μονάδες για να διαπιστώσουμε την καλή λειτουργία της” σημείωσε, ενώ υπενθύμισε πως, η κάλυψη του κόστους της από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, “άνοιξε” τη δυνατότητα σε νέες ενέργειες για την καλύτερη και αποδοτικότερη υδροδότηση περιοχών της πόλης.

“Ψηφίσαμε προχθές τον προϋπολογισμό του 2019 και η πιο σημαντική ενέργεια είναι η αντικατάσταση του αγωγού που ξεκινά από την αφαλάτωση και πηγαίνει στη δεξαμενή “Μπαρούμη””. Σύμφωνα με όσα εξήγησε, “Από τη Δόξα μέχρι τη δεξαμενή στη θέση “Μπαρούμη” είναι μεγάλος αγωγός, αλλά στο τμήμα από εκεί μέχρι τη διασταύρωση με κατεύθυνση το Δήλι είναι παλιός αγωγός, πιο μικρής διατομής”. Δεδομένης της εκπόνησης μελέτης, όπως ανέφερε, “προϋπολογίσαμε για το 2019, 120 χιλ. ευρώ για τοποθέτηση αγωγού διατομής 30 εκατοστών. Αμέσως μόλις έχουμε προϋπολογισμό θα προχωρήσουμε” πρόσθεσε, εκτιμώντας πάντως, “μέσα στο α΄ εξάμηνο του 2019”.

Σύμφωνα με όσα συμπλήρωσε, “Αυτό θα μας επιτρέπει να στέλνουμε μεγαλύτερη ποσότητα νερού στη δεξαμενή “Μπαρούμη” για να καλύπτουμε αυξημένες ανάγκες” ενώ επιπλέον, γνωστοποίησε πως, “Έχουμε περάσει από προηγούμενο ΔΣ την προμήθεια καινούργιας αντλίας για άντληση θαλασσινού νερού, έχουμε προχωρήσει σε παραγγελία εφεδρικής αντλίας για την προώθηση του νερού από το εργοστάσιο προς τη δεξαμενή “Μπαρούμη” και έχουμε προκηρύξει έναν ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για νέο σύστημα μετακατεργασίας νερού στο εργοστάσιο αφαλάτωσης. Θα υπάρχουν αυτοματισμοί που δεν υπάρχουν σήμερα στο εργοστάσιο”.

Προτού κλείσει την απάντησή του, ο Γιώργος Παπαμανώλης σημείωσε πως, “Οι επενδύσεις για βελτιώσεις, εκσυγχρονισμό και εφεδρείες είναι συνεχείς”, ενώ ερωτηθείς αν αυτός ο προγραμματισμός, θα σημάνει περαιτέρω επιβάρυνση των δημοτών – καταναλωτών, απάντησε αρνητικά.

“Όχι. Είχαμε την τύχη να μπει στον ΦΙΛΟΔΗΜΟ η νέα μονάδα 350χιλ. Ευρώ, χρηματοδότηση που ήρθε, αφού αρχικά είχαμε προϋπολογίσει την προμήθεια με χρήματα της ΔΕΥΑ Σύρου. Οπότε αυτά τα χρήματα που μένουν δίνουν τη δυνατότητα για τις επενδύσεις που προανέφερα, αλλά και άλλες” σχολίασε, ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του.