Υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης για την χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση των δικτύων της ΔΕΥΑ Σύρου

Παρακολούθηση... δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Γ. Παπαμανώλης: Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και έλεγχος από τη ΔΕΥΑ Σύρου

Χρηματοδότηση για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων για τον πλήρη έλεγχο των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Σύρου διεκδικεί η ΔΕΥΑ Σύρου μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της, με σκοπό την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση των “γραμμών” της.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε να υποβληθεί πρόταση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για χρηματοδότηση της πράξης “Χαρτογράφηση, ψηφιοποίηση και βάση δεδομένων δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Σύρου”, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία εκδόθηκε την 18η Σεπτεμβρίου του 2018.

Άμεσα συνεδρίασαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης κι έλαβαν σχετική θετική απόφαση προκειμένου να διεκδικηθεί μία ακόμη σημαντική χρηματοδότηση προς εξυπηρέτηση των μεγάλων αναγκών της.

Πρέπει να σημειωθεί πως το εν λόγω έργο “συνδυάζεται” με μία ακόμη σημαντική προσπάθεια της ΔΕΥΑ Σύρου που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν να διεκδικηθεί χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 1 εκ. ευρώ, με σκοπό τον τηλεέλεγχο των δικτύων για τον περιορισμό των διαρροών.

 

Μέρος μόνον των δικτύων έχει χαρτογραφηθεί ως σήμερα

Εισηγούμενος το θέμα για τη λήψη νέας χρηματοδότησης από την πλευρά της Δημοτικής Επιχείρησης, ο Διευθυντής της, Γιώργος Βακόνδιος κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη σχετική συνεδρίαση, επεσήμανε την αναγκαιότητα προώθησης των απαιτούμενων ενεργειών, αφού μέχρι στιγμής η ΔΕΥΑ Σύρου είχε τη δυνατότητα να προβεί στην ψηφιοποίηση μέρους των δικτύων της.

“Η ΔΕΥΑ Σύρου μέχρι σήμερα έχει προβεί στην ψηφιοποίηση μέρους των δικτύων ύδρευσης αποσπασματικά και στα πλαίσια της παραγωγής νέων έργων (εργολαβίες)” ανέφερε συγκεκριμένα, εξηγώντας παρακάτω πως, “Ωστόσο στερείται ενός ολοκληρωμένου συστήματος χαρτογράφησης – ψηφιοποίησης σε επίπεδα γεωγραφικών συντεταγμένων (GIS) ) που να είναι διαχειρίσιμο και επεκτάσιμο για την εποπτεία των δικτύων ύδρευσης, την αποθήκευση δεδομένων και την επιχειρησιακή παρακολούθηση της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης”. Υπεραμυνόμενος της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης, τόνισε τέλος πως, “Με την ως άνω Πρόσκληση δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία για την απόκτηση όλων των παραπάνω σε ενιαία βάση, την οποία και εισηγούμαστε”.

Αφορά συνολικά το δίκτυο της Σύρου

Αναφορικά με την πρόσκληση και το ενδιαφέρον από πλευράς ΔΕΥΑ Σύρου, ο πρόεδρος του ΔΣ της, Γιώργος Παπαμανώλης μιλώντας στην εφημερίδα, τόνισε πως αφορά σε χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ με σκοπό να παρακολουθείται το δίκτυο συνολικά στην έκταση της Σύρου.

“Θα αφορά το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Σύρου συνολικά σε επίπεδο νησιού. Είναι 50.000 ευρώ η επιδοτούμενη δαπάνη” σημείωσε, εξηγώντας πως, επί της ουσίας μέσω αυτού του έργου, θα προκύψει “η καταγραφή δικτύων και καταναλωτών, εσωτερικού κι εξωτερικού δικτύου ώστε να έχουμε σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, όλες τις παροχές, το δίκτυο, τα αντλιοστάσια”.

Σχετικά με τον χρόνο υποβολής της πρότασης, επεσήμανε πως, η αρχική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας του αρμόδιου Υπουργείου είχε οριστεί για την 1η Οκτωβρίου, ωστόσο δόθηκε αναβολή.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος πρόσθεσε πως, μετά από νέα ανακοίνωση του Υπουργείου η οποία και αναμένεται, άμεσα θα ενεργήσει η ΔΕΥΑ Σύρου. “Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε πρόταση” σχολίασε, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως, “Έχουμε ετοιμότητα για οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα βγει. Εκπονούνται συνέχεια μελέτες αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν”.

Ερωτηθείς σχετικά με το όφελος από την υλοποίηση του έργου ψηφιακής αποτύπωσης του δικτύου, τόνισε πως θα αφορά σε επίπεδο παρακολούθησης αυτού, με σκοπό την καλύτερη δυνατή απόδοσή του.

Συνδυάζεται με το πρόγραμμα τηλεελέγχου για τον περιορισμό διαρροών

Κατόπιν των ανωτέρω, θέλησε να υπενθυμίσει πως, το εν λόγω πρόγραμμα συνδυάζεται και με το πρόγραμμα για δρομολόγηση περιορισμού διαρροών και τηλεελέγχου των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στο οποίο συμμετέχει η ΔΕΥΑ Σύρου.

“Ναι αυτό παντρεύεται πολύ ωραία με το πρόγραμμα εξοικονόμησης διαρροών και τηλεελέγχου ύψους 1 εκ. ευρώ” τόνισε ο Γιώργος Παπαμανώλης, αναφορικά με το οποίο επεσήμανε πως, μέχρι στιγμής, “δεν έχει δει το “πράσινο φως” από το Υπουργείο για να γίνει ο διαγωνισμός”, με το ΔΣ να βρίσκεται σε αναμονή για νεότερη ενημέρωση.

Σημειώνεται πως η ΔΕΥΑ Σύρου είχε υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα “Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και την πράξη “Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού νήσου Σύρου”, που μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής: α. Προμήθεια και εγκατάσταση 16 τοπικών σταθμών ύδρευσης (παρακολούθηση και τηλεέλεγχοςΔεξαμενών-Υδρογεωτρήσεων). β. Προμήθεια και εγκατάσταση 3 νέων Σταθμών Ρύθμισης Πίεσης-Παροχής. γ. Προμήθεια και εγκατάσταση 6 νέων Σταθμών Μέτρησης Πίεσης-Παροχής.

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 10 υπαρχόντων τοπικών σταθμών ύδρευσης. δ. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση υπάρχοντος Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Ερμούπολης. ε. Διασύνδεση-Ενσωμάτωση υπάρχοντος Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δήμου Άνω Σύρου. στ. Δημιουργία Ενιαίου Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων ολοκλήρου της νήσου. ζ. Τεκμηρίωση / εκπαίδευση του προσωπικού.

Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει στην εφημερίδα ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Σύρου για το όφελος του νησιού μέσω της εν λόγω προσπάθειας, “Ο περιορισμός των διαρροών είναι στρατηγικός στόχος του σημερινού διοικητικού συμβουλίου και από οικονομικής και από περιβαλλοντικής απόψεως”.