Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Δημιουργία Εναλλακτικών Προβλήτων Σαντορίνης - Πύλη Διαφυγής στην Άκρα Κολούμπος 522 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5100 2019-04-05
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Νάξου & ΜΚ 764 Προκήρυξη Θέσεων 5100 2019-04-05
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5100 2019-04-05
Ανακοίνωση - Πρόσκληση σε Δεντροφύτευση Ανακοίνωση 5100 2019-04-05
Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου έτους 2019 Προϋπολογισμοί 5099 2019-04-05
Εκμίσθωση κτιρίου και δύο αποθηκών εντός χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου 798 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5099 2019-04-05
Μελέτη Λειτοουργικού Σχεδιασμού-Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Λιμένα Αθηνιού 498 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5099 2019-04-05
Παζάρι Κάριτας Ανακοίνωση 5099 2019-04-05
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5098 2019-04-03
Περίληψη Επιδοθέντος Εγγράφου για αγνώστου διαμονής ANDREI TIGANU Περιλήψεις 5098 2019-04-03
Περίληψη επιδοθεντος εγγράφου αγνώστου διαμονής Andrei Tiganu Περιλήψεις 5097 2019-04-02
Περίληψη επίδοσης δικογράφου άγνωστης διαμονής για Ιωάννη Καλεσάκη 5097 Περιλήψεις 5097 2019-04-02
Περίληψη επιδοθέντος εγγράφου Περιλήψεις 5097 2019-04-02
Υποβολή στοιχείων για αποτύπωση υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων στη θέση "Πούντα" 4249 Ανακοίνωση 5097 2019-04-02
Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2019 Δημοτικού νομικού προσώπου Δήμου Τήνου Προϋπολογισμοί 5097 2019-04-02
Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου 324 Περιλήψεις 5097 2019-04-02
Μειοδοτικός διαγωνισμός για την μίσθωση κτιρίου στην Θήρα Περιλήψεις 5096 2019-04-01
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2017 Ισολογισμοί 5096 2019-04-01
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Πάρου 4370 Περιλήψεις 5096 2019-04-01
Δωρεές στην Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου Δωρεές 5096 2019-04-01
Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου για το έτος 2019 2857 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5095 2019-03-29
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 Δήμου Τήνου 2514 Προϋπολογισμοί 5095 2019-03-29
Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5095 2019-03-29
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου - καταστήματος (πρώην Αγορά) 6603 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5095 2019-03-29
Μνημόσυνο Σπύρου Γεράρδη Μνημόσυνο 5095 2019-03-29
Μνημόσυνο Αμαλίας Φιλιπποπολίτου - Κάϊλα Μνημόσυνο 5095 2019-03-29
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5095 2019-03-29
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου 150 Προϋπολογισμοί 5094 2019-03-28
Επίβλεψη, επσκευή βλαβών, συντήρηση και καθαρισμός 13 αντλιοστασίων λυμάτων ΟΙΑΣ και δικτύου αποχέτευσης της Δημοτικής Κοινότητας Οίας της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Θήρας έτους 2019 730 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5094 2019-03-28
Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Εκποίησης δημοτικού ακινήτου στην Αγκαιριά Δήμου Πάρου 4086 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5094 2019-03-28
Ανακοίνωση Αλλαγής Επωνύμου από Μουλάρθι σε Τελχάι Ανακοίνωση 5094 2019-03-28
Λήψη απόφασης για Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους 3682 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5094 2019-03-28
Εκμίσθωση κτιρίου και δύο αποθηκών εντός χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου 798 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5093 2019-03-27
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Προκήρυξη Θέσεων 5093 2019-03-27
Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Ιητών έτους 2019 Προϋπολογισμοί 5092 2019-03-26
Γνωστοποίηση Γάμου Γιαννακόπουλου Ιωάννη και Λούβαρη Κατερίνας Γνωστοποίηση Γάμου 5092 2019-03-26
Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σύρου - Ερμούπολης 5956 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5092 2019-03-26
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Sterckeman Philipp Περιλήψεις 5092 2019-03-26
Μνημόσυνο Μάρκου Β. Ρηγούτσου Μνημόσυνο 5092 2019-03-26
Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου" Δωρεές 5092 2019-03-26
Έγκριση Κανονισμού Δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού Απόσπασμα 5091 2019-03-22
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής Ειρήνης Καντιώτη Περιλήψεις 5091 2019-03-22
Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2019 505 Προϋπολογισμοί 5091 2019-03-22
Ανακοίνωση Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στη θέση Ακρωτήρι Τραγουδιστής του Δήμου Σίφνου 12795 Ανακοίνωση 5091 2019-03-22
Περίληψη Επιδοθέντος Εγγράφου για αγνώστου διαμονής Ιωάννη Καλεσάκη Περιλήψεις 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 5880 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 74113 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 65924 Ανακοίνωση - Περίληψη 5091 2019-03-22

Σελίδες