Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Διαβίβαση φακέλου μελέτης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με την κωδική ονομασία 1000252 Μήλος 149532 Ανακοίνωση 5011 2018-11-22
Διάνοιξη Γεωτρήσεων Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5011 2018-11-22
Προμήθεια τεσσάρων πετρελαιοκίνητων οχημάτων τύπου Van για τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5011 2018-11-22
Παροχή Γευμάτων 12804 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5011 2018-11-22
Αναγγελία Γάμου Ξενόπουλου Αντωνίου και Αρμακόλλα Ειρήνης Αναγγελία Γάμου 5010 2018-11-21
Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης ορυχείου βιομηχνικών ορυκτών στη θέση Λαγκάδα 154579 Ανακοίνωση 5010 2018-11-21
Επισκευή και Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου (Χρήση 2018/2019) 24615 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5010 2018-11-21
Ευχαριστήριο Ευχαριστήριο 5010 2018-11-21
Ποιμαντικές Δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου Ανακοίνωση 5009 2018-11-20
Διαμόρφωση πάρκινγκ Χρυσής Ακτής 2816 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5009 2018-11-20
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και συναφών προμηθειών 6999 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5009 2018-11-20
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ωραρίου κυκλοφορίας των οχημάτων τροφοδοσίας στον χαρακτηριζόμενο ως πεζόδρομο από το σχέδιο πόλεως της Νάουσας 17514 Περιλήψεις 5009 2018-11-20
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την περιοφική πεζοδρόμηση της δημοτικής οδού του οικισμού της Νάουσας της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου 17513 Περιλήψεις 5009 2018-11-20
Έγκριση σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πάρου 17511 Περιλήψεις 5009 2018-11-20
Αναπροσαρμογή ή μη τελών - φόρων και εισφορών Δήμου Πάρου έτους 2019 17510 Περιλήψεις 5009 2018-11-20
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5008 2018-11-19
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5008 2018-11-19
Δωρεές στο Σύλλογο "Εθελοντική Αιμοδοσία Σύρου" Δωρεές 5008 2018-11-19
Αντικατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς Τρυπητής 6794 Περιλήψεις 5007 2018-11-16
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ετών 2019-2020 για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του 24075 Περιλήψεις 5007 2018-11-16
Επιβολή και καθορισμός συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Φολέγάνδρου έτους 2019 Περιλήψεις 5006 2018-11-15
Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για το οικονομικό έτος 2019 Περιλήψεις 5006 2018-11-15
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Περιλήψεις 5006 2018-11-15
Κατασκευή αναψυκτηρίου στην Έξω Γωνία Θήρας Περιλήψεις 5006 2018-11-15
Ανέγερση Εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ Σαγκρίου 19038 Περιλήψεις 5006 2018-11-15
Εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου, στη θέση "Πιπέρι" της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου 17792 Περιλήψεις 5006 2018-11-15
Κατασκευή και αναβάμιση παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών Περιλήψεις 5005 2018-11-14
Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιλήψεις 5005 2018-11-14
Τοποθέτηση δυο ρυθμιστικών πινακίδων 23860 Ανακοίνωση 5005 2018-11-14
Χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 23859 Ανακοίνωση 5005 2018-11-14
Προμήθεια έξι ελαφρών πυροσβεστικών φορτηγών 4x4 811 Περιλήψεις 5005 2018-11-14
Καθορισμός τελών δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκτροταφείου για το έτος 2019 Απόφαση 5005 2018-11-14
Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2019 Απόφαση 5005 2018-11-14
Kαθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων και τέλους χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019 Απόφαση 5005 2018-11-14
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019 Απόφαση 5004 2018-11-13
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη αναπροσαρμογή συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Απόφαση 5004 2018-11-13
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2019 Απόφαση 5004 2018-11-13
Συντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου 17624 Περιλήψεις 5004 2018-11-13
Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 6/2018 4552 Προκήρυξη Θέσεων 5004 2018-11-13
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης 23785 Περιλήψεις 5003 2018-11-13
Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για εκμετάλλευση λατομικών χώρων στη θέση "ΜΠΟΛΙΜΠΑΣ" 126995 Ανακοίνωση 5003 2018-11-13
Έργα υδροληψίας μονάδας αφαλάτωσης Έξω Γιαλού Φηρών 2501 Περιλήψεις 5003 2018-11-13
Απάντηση επί αιτήσεως δασικής έκτασης 654 Ανακοίνωση - Περίληψη 5003 2018-11-13
Γενική Συνέλευση της Φιλοζωικής Ομάδας Σύρου Πρόσκληση Γεν. Συνελεύσεων 5003 2018-11-13
Προμήθεια καυσίμων Δήμου Φολεγάνδρου 1182 Περιλήψεις 5002 2018-11-09
Εκμετάλλευση ορυχείου ποζολάνης στη θέση "Ξυλοκερατιά Δήμου Μήλου" 141535 Ανακοίνωση 5002 2018-11-09
Λειτουργία υφιστάμενης μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση "Μαντρόνια" 151999 Ανακοίνωση 5002 2018-11-09
Ταυτάριθμη Πράξη Χαρακτηρισμού Χρήσεων Γης 1443 Ανακοίνωση - Περίληψη 5002 2018-11-09
Αγνώστου διαμονής εναγόμενου Γκουστάβο Καστίγιο - Ντιαζ Περιλήψεις 5002 2018-11-09
Νέοι Τομείς και Ειδικότητες στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Σύρου Ανακοίνωση 5002 2018-11-09

Σελίδες