Δημοσιεύσεις

Θέμα Αριθμός Πρωτοκ. Κατηγορία Αριθμός Φύλλου Ημερομηνίααύξουσα ταξινόμηση
Προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος με αντίστροφη ώσμωση δυναμικότητας 12411 Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Περίληψη επιδοθέντος δικογράφου Περιλήψεις 5032 2018-12-24
Γνωστοποίηση γάμου Βασάλου Λουκά και Βάλβης Μαρίας Ιουλίας Γνωστοποίηση Γάμου 5032 2018-12-24
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους 5181 Απόφαση 5031 2018-12-21
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους 5175 Απόφαση 5031 2018-12-21
Επέκταση - βελτίωση και λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων Λιμένα Δήμου Ιητών 616 Ανακοίνωση 5031 2018-12-21
Αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού 3113 Απόσπασμα 5031 2018-12-21
Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2019 3114 Απόσπασμα 5031 2018-12-21
Ανάρτηση εντοπισμένης τροποποίησης σχεδίου πόλεως Φηρών 12592 Ανακοίνωση 5031 2018-12-21
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 160 Προκήρυξη Θέσεων 5031 2018-12-21
Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικονομικού έτους 2019 12710 Περιλήψεις 5031 2018-12-21
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ανακοίνωση 5031 2018-12-21
Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) Ισολογισμοί 5029 2018-12-19
Περίληψη για Αγνώστου Διαμονής Γκονζαλεζ Γιαριτσα Περιλήψεις 5029 2018-12-19
Έργα Αποχέτευσης και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Ποσειδωνίας Δίκτυα Αποχέτευσης Βάρης και Μέγα Γιαλού Ν. Σύρου Α' Φάση 21 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5029 2018-12-19
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5029 2018-12-19
Γνωστοποίηση Γάμου Δαμίγου Ποθητού και Χάμπα Ναταλίας - Φλώρας Γνωστοποίηση Γάμου 5028 2018-12-18
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής της Lupsa Sica Περιλήψεις 5028 2018-12-18
Εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός εξομοιούμενης χερσαίας ζώνης όρμου Αζολίμνου ν. Σύρου 3818 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5028 2018-12-18
Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δήμου Φολεγάνδρου για το οικονομικό έτος 2019 Απόφαση 5028 2018-12-18
Περίληψη Ανακοίνωσης υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 13224 Προκήρυξη Θέσεων 5028 2018-12-18
Μνημόσυνο Νικολάου Πιέρου Μαραγκού Μνημόσυνο 5028 2018-12-18
Σύνταξη απαραίτητων μελετών για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου Δήμου Μήλου 7498 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο καταβολής και είσραξης των τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ανά θέση υπαίθριου - στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019 19849 Απόφαση 5027 2018-12-17
Εκμίσθωση κτιρίου στον όρμο Βουρκαρίου (περιοχή Γιαλισκάρι) ν. Κέας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως Αναψυκτήριο 3816 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Κύρωση Δικτύου Κοινόχρηστων Χώρων του Οικισμού Αρτεμώνας του Δήμου Σίφνου Ανακοίνωση 5027 2018-12-17
Κατασκευή Ποδηλατόδρομου από την Πυροσβεστική μέχρι το πάρκινγκ της Ακτής Μ. Δουράτσου 26501 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Εκμίσθωση τμήματος οικοπέδου εντός δημοτικού ακινήτου στη θέση Βούλιας Δ.Κ.Άνω Σύρου (πρώην λατομείο Δρυμπέτα) 26563 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5027 2018-12-17
Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων Τύπου LED 12343 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5026 2018-12-17
Ενίσχυση σχεδίων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς προτεραιότητας στης Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιλήψεις 5026 2018-12-17
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για αγνώστου διαμονής του Μπίνα Πέτρου Κυριάκου & Κωνστατντίνου Περιλήψεις 5025 2018-12-13
Τροποποίηση Περιβαλλοντικών όρων για τον αερολιμένα Ρόδου 170665 Ανακοίνωση 5028 2018-12-13
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών για τις ανάγκες του Δήμου 26353 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5025 2018-12-13
Ευχαριστήριο Όφλημα Ευχαριστήριο 5024 2018-12-12
Μνημόσυνο Γεωργίου Εψίμου Μνημόσυνο 5024 2018-12-12
Ευχαριστήριο Στέγης Ανηλίκων Ευχαριστήριο 5024 2018-12-12
Περίληψη Επιδοθέντος Δικογράφου για Αγνώστου Διαμονής Μετασούμη Ιωάννη Περιλήψεις 5023 2018-12-12
Ανακοίνωση Δημ. Συμβουλίου υπ' αριθμ. 531/2018 26016 Ανακοίνωση 5023 2018-12-12
Ανακοίνωση Δημ. Συμβουλίου υπ' αριθμ. 535/2018 26016 Ανακοίνωση 5023 2018-12-12
Ανακοίνωση Δημ. Συμβουλίου υπ' αριθμ. 533/2018 26016 Ανακοίνωση 5023 2018-12-12
Ανακοίνωση Δημ. Συμβουλίου υπ' αριθμ. 534/2018 26016 Ανακοίνωση 5023 2018-12-12
Ανακοίνωση Δημ. Συμβουλίου υπ' αριθμ. 529/2018 26015 Ανακοίνωση 5023 2018-12-12
Ανακοίνωση Δημ. Συμβουλίου υπ' αριθμ. 528/2018 26015 Ανακοίνωση 5023 2018-12-12
Ευχαριστήριο Pierson Ευχαριστήριο 5023 2018-12-12
Πρόσκληση Κτηματικής Υπηρεσίας Πρόσκληση 5022 2018-12-11
Βελτίωση Αγροτικής Οδού στην Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου 20809 Προκήρυξη Έργων - Δημοπρασίες 5022 2018-12-11
Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη 7234 Προκήρυξη Θέσεων 5022 2018-12-11
Ανακοίνωση Εφορευτικής Επιτροπής Ανακοίνωση 5022 2018-12-11
Ανακοίνωση υποτροφιών Κληροδοτήματος Παπίνη Ανακοίνωση 5022 2018-12-11
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου-στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου 19361 Απόφαση 5022 2018-12-11

Σελίδες